Nagrody Fundacji Georga i Marii Dietrichów 2021’

Przemysław Mówka (z lewej) i Konrad Krauze
Po raz siódmy Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga przyznała nagrody za najlepszą pracę licencjacką i magisterską, napisane i obronione przez studentów filologii germańskiej UWM.

Promotorzy tegorocznych prac nominowali do nagrody 2 prace licencjackie oraz 4 prace magisterskie. Jury wyłonione spośród pracowników Katedry Języka Niemieckiego oraz Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych uznało, że w tej edycji konkursu na wyróżnienie nagrodą fundacji zasługują 2 wybitne prace magisterskie. Autorem pierwszej z nich jest mgr Przemysław Mówka (na zdj. z lewej). Pod okiem dr hab. Anety Jachimowicz napisał w języku niemieckim pracę pt. „Die Demontage des Mythos Napoleon in der deutschsprachigen Literatur der Zwischenkriegszeit am Beispiel von Die Hundert Tage von Joseph Roth und Das Mädchen von Sankt Helena von Arnold Höllriegel“ (Demontaż mitu Napoleona w niemieckojęzycznej literaturze dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie powieści Die Hundert Tage Josepha Rotha i Das Mädchen von Sankt Helena Arnold Höllriegela)

Druga nagroda przypadła mgr Konradowi Krauze, który pod opiekę naukową dr Achima Seiffartha napisał pracę pt: „Literarische Motive in den Liedtexten deutscher Metalbands“ (Motywy literackie w tekstach piosenek niemieckich zespołów metalowych).

Nagrody w wysokości 250 euro oraz dyplomy gratulacyjne zostaną wręczone laureatom w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Humanistycznym. Laureatom gratulujemy sukcesu!

opr. lek