Nasi doktoranci w międzynarodowym projekcie EuroPonds

Marta Zawadzka i Dawid Dąbrowski
Marta Zawadzka i Dawid Dąbrowski, słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uczestniczą w projekcie badającym bioróżnorodność owadów wodnych. Projekt skupia około 80 młodych naukowców z całej Europy.

Projekt badawczy EuroPonds, realizowany przez Europejską Federację Nauk Słodkowodnych (EFFS) i Towarzystw EFFS, chce odpowiedzieć na pytanie o ekologiczną rolę owadów wodnych oraz w jaki sposób stan troficzny stawów wpływa na bioróżnorodność nowo pojawiających się owadów. W tegorocznej 3. edycji tego projektu oprócz prawie 80 młodych badaczy z całej Europy biorą udział tylko 3 zespoły polskie. Jednym z nich jest dwójka młodych naukowców z UWM – Marta Zawadzka i Dawid Dąbrowski, słuchacze studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.

Na czym będą polegać ich badania w EuroPonds?

- Pobierzemy próby wody z małych stawów i sprawdzimy, jak wygląda w nich bioróżnorodność, jak wpływa ona na bioróżnorodność całego regionu. Czy występuje ekspansja gatunków ze stawu do stawu? Zajmiemy się makrobezkręgowcami dennymi, przede wszystkimi owadami – ważkami, komarami, jętkami. Ich larwami i formami dorosłymi. Sprawdzimy też, jaką wartość odżywczą i energetyczną stawy mają np. dla jaszczurek czy żab, – wyjaśnia Dawid Dąbrowski.

Dawid i Marta wezmą pod lupę małe stawki śródpolne w okolicach Brodnicy.

- Prowadzę tam badania do swego doktoratu, w których uczestniczy także Dawid. Wystąpiliśmy więc z propozycją do koordynatorów projektu, aby wykorzystać właśnie te stawki. Musiały bowiem spełniać wytyczne, m.in. mieć powierzchnię co najmniej 50 arów. Podaliśmy współrzędne GPPS, organizatorzy je obejrzeli na mapie i zaakceptowali – dodaje Marta Zawadzka.

Badania na rzecz EuroPonds bardzo dobrze uzupełniają prace dwójki młodych naukowców nad ich doktoratami. Do projektu EuroPonds trafili dzięki członkostwu w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym, które odpowiedziało na zaproszenie koordynatorów projektu.

- Oboje ukończyliśmy ochronę środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku i jesteśmy po trosze hydrobiologami – wyjaśniają.

Wstępne prace na stawkach już rozpoczęli. Na początek musieli zbudować specjalne pułapki.

 - Jesienią pobierzemy pierwsze próby. Pobierzemy też próbki bentosu, czyli to, co jest na dnie. Następnie próbki zbadamy w naszych uniwersyteckich laboratoriach. Wszyscy uczestnicy projektu muszą działać według jednej metodyki, tylko wtedy badania są wiarygodne – tłumaczą.

Projekt potrwa rok. Oprócz badań, uczestników czeka także udział w konferencji naukowej w Irlandii, warsztatach w Austrii i przygotowanie podsumowującej publikacji.

Marta i Dawid działają również w Studenckim Kole Naukowym Oikos przy Wydziale Geoinżynierii UWM pod kierunkiem dr Izabeli Jabłońskiej-Barny z Katedry Turystyki, Rekreacji i Ekologii WG. Jak mówią, to właśnie dr Jabłońska-Barna zachęciła ich do udziału w projekcie i miała też wpływ na wybór tematyki prac doktorskich.

- Cieszymy się z uczestnictwa w EuroPonds, bo to doskonała okazja, aby zobaczyć, jak pracują inni – podsumowują.

Opiekunką pracy doktorskiej Marty Zawadzkiej jest prof. Agnieszka Kosewska z Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej WKŚiR, natomiast Dawida Dąbrowskiego - prof. Mirosław Grzybowski z Katedry Turystyki, Rekreacji i Ekologii WG. Promotorem pomocniczym obojga doktorantów jest dr Izabela Jabłońska-Barna.

mah