Nasz raport: kobiety na UWM' 21

Według magazynu "Forbes" kobiety to 29% wszystkich naukowców na świecie. W Polsce 49% pracowników naukowych stanowią kobiety. A ile kobiet i na jakich stanowiskach pracuje na UWM?

Jedenastego lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, a 8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet. Niestety odsetek kobiet naukowczyń wciąż jest mały. Pismo Forbes podaje, że spośród wszystkich naukowców na świecie kobiety stanowią 29%, a zaledwie 11% kobiet piastuje najwyższe stanowiska na uczelniach wyższych. Ile kobiet badaczek naukowych mamy na naszej uczelni?

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pracuje 1737 kobiet (dane z Działu Kadr), 130 kobiet jest zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, a 49 legitymuje się tytułem naukowym profesora. Liczba ta od wielu lat utrzymuje się na niemal stałym poziomie.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba kobiet pracujących na naszej uczelni zmniejszyła się.

Natomiast na niemal stałym poziomie utrzymuje się liczba kobiet z tytułem naukowym profesora. Obecnie mamy ich 49 - najświeższa nominacja profesorska trafiła także do rąk kobiety - Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej z Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego. Dla porównania, w lutym ub.r. na UWM pracowało 48 kobiet z tytułem profesora, a w 2019 r. - 49.

Na którym wydziale wykłada najwięcej kobiet z tytułem naukowym profesora? Liderami są 3 wydziały: Rolnictwa i Leśnictwa (8), Bioinżynierii Zwierząt (7), Biologii i Biotechnologii (7).

I odwrotnie - najmniej kobiet z tytułem profesora pracuje na wydziałach: Teologii (1), Medycyny Weterynaryjnej (2), Nauk Społecznych (2) i w Szkole Zdrowia Publicznego (1).

Lepiej sytuacja wygląda, kiedy spojrzymy na liczbę kobiet zatrudnionych na stanowisku profesora. Tu liderami są 2 wydziały: Geoinżynierii i Humanistyczny. W ich kadrze wykładowej jest aż 21 kobiet profesorów uczelnianych. Na 2. miejscu uplasowały się wydziały Nauk Społecznych oraz Lekarski - po 12 kobiet, na 3. miejscu - wydziały Nauki o Żywności oraz Rolnictwa i Leśnictwa - po 11 kobiet.

Najmniej kobiet na stanowisku profesora zatrudniają wydziały: Teologii (1), Medycyny Weterynaryjnej (2), Nauk Technicznych (2), Szkoła Zdrowia Publicznego (3).

Na 17 uniwersyteckich wydziałów (w tym Szkoła Zdrowia Publicznego i Filia w Ełku) na 6 dziekańskie togi noszą kobiety. Tak jest na wydziałach: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Nauki o Żywności, Nauk Ekonomicznych, Nauk Społecznych i w Szkole Zdrowia Publicznego. Natomiast w ponad 20-letniej historii UWM nigdy jeszcze kobieta nie włożyła rektorskich gronostajów.

Kobiety zdominowały administrację uczelnianą. We wszystkich jednostkach administracji pracuje 248 kobiet, w jednostkach ogólnouczelnianych - 218. Sfeminizowana jest Biblioteka Uniwersytecka. Tu w 125-osobowej kadrze jest aż 106 kobiet. W kwesturze pracuje 56 kobiet i... 1 mężczyzna. Panie stanowią też przytłaczającą większość pracowników Działu Kadr (10) i Wydawnictwa UWM (10).

Na zakończenie szczypta optymizmu. W 2011 r. na UWM pracowały 143 kobiety ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i tytułem profesora. Po 10 latach, w 2021 r. jest ich 178. W 2008 r., kiedy po raz pierwszy opublikowaliśmy takie dane, było ich tylko 132.

mah, Fot. Pixabay

w kategorii