Nasza absolwentka w radzie doradców Donalda Trumpa

Prof. Dorota Grejner-Brzezińska
Prof. Dorota Grejner-Brzezińska, absolwentka ART w Olsztynie zasiądzie w amerykańskiej Prezydenckiej Radzie Doradców ds. Nauki i Technologii. Zamiar mianowania osób na kluczowe stanowiska administracyjne ogłosił 14 listopada prezydent Donald Trump.

Profesor Dorota Grejner-Brzezińska jest absolwentką Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Obecnie pełni funkcję dziekana na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Stanowego w Ohio. Cały czas utrzymuje kontakty z macierzystą uczelnią. Dzięki jej wsparciu Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM współpracuje z Uniwersytetem Stanowym w Ohio w USA.

Do Ohio prof. Grejner-Brzezińska przyjechała z Polski ponad 20 lat temu jako stypendystka Fulbrighta, zamierzając studiować nauki geodezyjne. Po uzyskaniu doktoratu została na uczelni. W 2017 r. została prodziekanem ds. badań. Prof. Grejner-Brzesińska pełniła również funkcję prezesa Instytutu Nawigacji (ION). Jest członkiem ION oraz członkiem Królewskiego Instytutu Nawigacji. Jej zainteresowania badawcze obejmują algorytmy GPS / GNSS, integrację GPS / inercji i innych czujników do nawigacji w środowiskach wymagających GPS, czujniki i algorytmy do nawigacji wewnętrznej i osobistej, mapowanie mobilne. Specjalizuje się w inżynierii geomatycznej - nauce o globalnej infrastrukturze. Jej ustalenia były wykorzystywane przez NASA. Współpracowała także z Departamentem Obrony, aby pomóc w mapowaniu i śledzeniu Ziemi za pomocą zaawansowanych czujników.

Prof. Dorota Grejner-Brzezińska jako pierwsza kobieta ze Stanowego Uniwersytetu w Ohio została wybrana do Krajowej Akademii Inżynieryjnej. Przyznała wówczas, że to wspaniały dzień dla przedstawicielek jej płci, bo dotąd zaledwie około 10 proc. członków tej organizacji stanowiły kobiety. Wyraziła też nadzieję, że ta nominacja zainspiruje inne młode kobiety - inżynierów.

Opublikowała ponad 300 recenzowanych artykułów, liczne raporty techniczne i pięć rozdziałów książek na temat GPS i nawigacji, a także prowadziła ponad 25 sponsorowanych projektów badawczych o łącznym budżecie 17 mln dolarów. Jest prezesem Instytutu Nawigacji, byłą przewodniczącą Komisji Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodezji (IAG) 4, Pozycjonowania i Aplikacji oraz członkiem IAG.

Prof. Dorota Grejner-Brzezińska została także laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Lubomira W. Barana w 2016 r. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje w drodze uchwały Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM po zasięgnięciu opinii kapituły nagrody. Prof. Grejner-Brzezińska została doceniona za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie geodezji i nawigacji satelitarnej.

syla, źródło: https://www.whitehouse.gov/, ceg.osu.edu