Nasza studentka na podium w ogólnopolskim konkursie wiedzy z prawa wyznaniowego

na zdj. w śodku Magdalena Tomaszewska
Magdalena Tomaszewska, studentka Wydziału Prawa i Administracji UWM zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy z prawa wyznaniowego.

II Ogólnopolski Konkurs wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego odbył się 7 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Wydział Prawa i Administracji UWM reprezentowali Magdalena Tomaszewska i Maciej Żmijewski – studenci III roku prawa studiów stacjonarnych, przygotowani do konkursu przez dra Marka Paszkowskiego.

W pierwszym etapie zawodnicy rozwiązywali test z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz casus z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób duchownych. Etap ten wyłonił 8 finalistów. W drugim etapie odpowiadali przed jury, w skład którego wchodzili wykładowcy z prawa wyznaniowego: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO; dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, dr Justyna Krzywkowska (UWM), dr Marek Strzała (UJ). dr Michał Zawiślak (KUL). Pytania dotyczyły prawa wyznaniowego oraz tematyki konkordatowej.

Po ogłoszeniu wyników nasza studentka Magdalena Tomaszewska zajęła 3. miejsce. Miejsce pierwsze przypadło studentce KUL a 2. – studentowi UJ.

Konkurs został zorganizowany przezPolskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO. Wzięło w nim udział 17 studentów z: KUL, UJ, UKSW, UO UWM i UWr.

opr. mah