Naukowcy z UWM w komitetach naukowych PAN

Rektorat UWM
W grudniu 2019 r. odbyły się wybory do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. W wyniku głosowania aż 27 naukowców z UWM zostało członkami komitetów PAN.

Grudniowe wybory do 77 komitetów PAN odbywały się według zmienionej formuły. Na kandydatów zgłoszonych przez uczelnie oddawali głosy w internetowym anonimowym głosowaniu naukowcy z całej Polski, mogąc wybierać nie tylko kolegów ze swego wydziału i uczelni. Aż 7 naszych naukowców zostało członkami Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury, 4  weszło w skład komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu, także 4 zostało członkami Komitetu Geodezji.

Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w skład komitetów naukowych PAN weszli:

 1. Prof. dr hab. Jacek Pawlik z Wydziału Teologii (Komitet Nauk Etnologicznych)
 2. Prof. dr hab. Norbert Kasparek z Wydziału Humanistycznego (Komitet Nauk Historycznych)
 3. Prof. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych (Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej)
 4. Prof. dr hab. Marzena Zaorska z Wydziału Nauk Społecznych (Komitet Nauk Pedagogicznych)
 5. Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski z Wydziału Nauk Społecznych (Komitet Nauk Politycznych)
 6. Prof. dr hab. Marian Machinek z Wydziału Teologii (Komitet Nauk Teologicznych)
 7. Prof. dr hab. Michał Wojciechowski z Wydziału Teologii (Komitet Nauk Teologicznych)
 8. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz z Wydziału Nauki o Żywności (Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu)
 9. Dr hab. inż. Iwona Konopka z Wydziału Nauki o Żywności (Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu)
 10. Prof. dr hab. Tomasz Janowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu)
 11. Prof. dr hab. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu)
 12. Dr hab. Rajmund Sokół z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu)
 13. Prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu)
 14. Prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury)
 15. Prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury)
 16. Prof. dr hab. Andrzej Gugołek z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury)
 17. Prof. dr hab. Jan Miciński z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury)
 18. Prof. dr hab. inż. Wiesław Sobotka z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury)
 19. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury)
 20. Prof. dr hab. inż. Anna Wójcik z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury)
 21. Dr hab. inż. Sławomir Celmer z Wydziału Geoinżynierii (Komitet Geodezji)
 22. Dr hab. inż. Jacek Paziewski z Wydziału Geoinżynierii (Komitet Geodezji)
 23. Dr hab. inż. Jacek Rapiński z Wydziału Geoinżynierii (Komitet Geodezji)
 24. Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz z Wydziału Geoinżynierii (Komitet Geodezji)
 25. Prof. dr hab. Irena Wojnowska-Baryła z Wydziału Geoinżynierii (Komitet Inżynierii Środowiska)
 26. Dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz z Wydziału Nauki o Żywności (Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka)
 27. Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska z Wydziału Nauki o Żywności (Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka)

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

bmip

w kategorii