Naukowcy z UWM opracowują wirtualny ekoprzewodnik

dziewczyna robi zdjęcie  łabędziowi
Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pomogą opracować ekoaplikację do używania w telefonach. Dzięki niej można będzie poznać Krainę Wielkich Jezior Mazurskich w atrakcyjny i przystępny sposób.

Naukowcy z Wydziału Biologii i Biotechnologii na zlecenie Fundacji HumanDoc pomogą przygotować specjalną aplikację, która pozwoli poznać przyrodnicze ciekawostki Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Po zainstalowaniu w telefonie, wirtualny przewodnik, głosem znakomitej lektorki Krystyny Czubówny, oprowadzi turystę po Krainie Wielkich Jezior, pokaże najciekawsze szlaki, opowie o siedliskach ptaków, rzadkich roślinach, pomnikach przyrody. Ale też, dzięki wykorzystaniu możliwości tzw. rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) przestrzeże, co się może stać, gdy przestaniemy dbać o przyrodę. Aplikacja będzie darmowa i dostępna dla każdego.

W projekcie uczestniczą dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, ekolog, entomolog z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM oraz prof. dr hab. Iwona Bogacka, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii. Prawdopodobnie wkrótce dołączy do nich dr hab. Anna Biedunkiewicz z Katedry Mikrobiologii Mykologii UWM. Na czym będzie polegała ich rola?

- Naszym zadaniem będzie adjustacja merytoryczna i weryfikacja krótkich tekstów, które pojawiać się będą w ekoaplikacji. Mówiąc najprościej, dopilnujemy, aby przekaz był poprawny od strony naukowej i użyteczny dla każdego, kto zechce skorzystać z aplikacji – wyjaśnia prof. St. Czachorowski, który jest jednym z najbardziej znanych w Polsce popularyzatorów ekologii, a jego blog popularnonaukowy „Profesorskie Gadanie” od lat plasuje się w czołówce najchętniej czytanych przez miłośników przyrody.

Projekt, w którym uczestniczą naukowcy z UWM, ma charakter edukacyjny i wdrożeniowy. Oprócz naszego Uniwersytetu biorą w nim udział Mazurski Park Krajobrazowy oraz Urząd Miasta Giżycko.

- Fundacja zwróciła się do nas z propozycją współpracy, ze względu na nasz dotychczasowy dorobek i doświadczenie w zakresie edukacji i upowszechniania wiedzy ekologicznej – dodaje prof. Czachorowski.

Fundacja HumanDoc zapraszając do uczestnictwa w projekcie Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doceniła także dotychczasowe osiągnięcia biologów z UWM w zakresie nowoczesnych metod upowszechniania wiedzy oraz fakt dobrej współpracy WBiB m.in. z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym.

Projekt „Zakorzenieni w przyrodzie – budowa eko-aplikacji dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” będzie realizowany w latach 2021-2024 przez Fundację HumanDoc, przy współpracy UWM oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Giżycka. Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 172 tys. euro z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 z programu „Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów” prowadzonych przez NGO – Fundusz Małych Grantów.

Jak podkreśla prof. Czachorowski, główny cel projektu to zwiększenie świadomości społecznej na temat roli fauny i flory Wielkich Jezior, a w konsekwencji poprawa ochrony ekosystemów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w szczególności zwiększenie ochrony jej bioróżnorodności.

Fundacja HumanDoc została powołana w celu edukacji i działania na rzecz rozwiązywania problemów globalnych. Przez 10 ostatnich lat z powodzeniem realizowała liczne interdyscyplinarne projekty, których wspólnym mianownikiem jest wsparcie społeczeństw, wyrównywanie szans i działanie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Siedziba fundacji mieści się w Opolu.

Małgorzata Hołubowska

w kategorii