Nawiązali współpracę, aby podnieść poziom wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM podpisuje porozumienie
Przedstawiciele sześciu organizacji – w tym UWM – podpisali 11 lutego porozumienie dotyczące współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

Rektor UWM prof. Ryszard Górecki podpisał porozumienie w sprawie współpracy z Krajową Administracją Skarbową, Olsztyńską Lożą Business Center Club, Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Związkiem Pracodawców PrywatnychIzbą Administracji Skarbowej w Olsztynie. Porozumienie to realizacja dialogu społecznego Krajowej Administracji Skarbowej z innymi organizacjami, wspierania uczciwych podatników i przedsiębiorców oraz podniesienia jakości świadczonych usług obsługi klienta.

Współpraca na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego będzie wymagała m.in. identyfikowania potrzeb oraz problemów dotyczących działania organów podatkowych w obszarze ich funkcjonowania oraz dążenia do rozwiązań systemowych w tym zakresie; popularyzowania materiałów informacyjnych o przedsięwzięciach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie usprawniania systemu podatkowego i realizacji dochodów budżetu państwa; uczestnictwa w konferencjach, debatach i innych formach dyskusyjnych; wymiany informacji i doświadczeń dotyczących systemu podatkowego.

Strony porozumienia będą współpracować na zasadzie całkowitego poszanowania autonomii oraz równorzędności każdej z nich. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

bmip