Nowe logo UWM, nowy wizerunek

Jest awangardowe i zawarta jest w nim pewna tajemnica. Jak podkreślają eksperci, jego nowoczesny design wyprzedza inne uczelnie o kilka dekad. Mowa o nowym logo UWM.

W przyszłym roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpocznie obchody 20-lecia istnienia. Z tej okazji uczelnia rozpisała ogólnopolski konkurs na nowe logo, poszukując znaku który jest nowoczesny, nowatorski, profesjonalny graficznie i będzie dobrze funkcjonować w Internecie.

- Jesteśmy mile zaskoczeni, ponieważ nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu. Otrzymaliśmy aż 123 prace od 78 autorów. Każdy z uczestników mógł zgłosić maksymalnie 3 projekty – wyjaśnia prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM. 

W skład komisji konkursowej weszło dwóch uznanych w Polsce ekspertów grafików: prof. Wiesław Bieńkuński, wykładowca w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz prof. Sławomir Ratajski, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki w rządzie premiera Jerzego Buzka oraz przedstawiciele UWM: prof. Jerzy Przyborowski, prorektor UWM i Wioletta Ustyjańczuk, kierowniczka Biura Mediów i Promocji UWM

Komisja konkursowa najwyżej oceniła pracę Piotra Felszyńskiego, która wyróżniała się spośród nadesłanych propozycji. Uznała, że „proponowany logotyp jednoznacznie kojarzy się z uczelnią, w syntetyczny sposób wyraża jej specyfikę, posiada wysokie walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność. Odzwierciedla idee nowoczesności, rozwoju i spojrzenia w przyszłość, ale także idee trwałości, stabilności i tradycji oraz powiązanie ze środowiskiem naukowym i przyrodniczym”. Komisja uznała, że praca ta posiada wysokie walory graficzne oraz walory użytkowe (możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych).

- To logo jest wyraziste, niebanalne i bardzo profesjonalne graficznie, na miarę XXI wieku. Pasuje do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który jest młodą uczelnią i stawia na nowoczesność i najnowsze trendy. Litery zawarte w logo są absolutnie czytelne dla grafików, ale dla osób spoza branży może nieść pewną zagadkowość, która może być inspirująca. Jeśli ten znak będzie wzbudzał kontrowersje, to tym lepiej, bo kontrowersja jest także formą reklamy. Dzięki niej logo zapadnie w pamięć, a o to w tym właśnie chodzi. Znak powinien być bardzo prosty, ale inspirujący i zapamiętywalny – mówi prof. Wiesław Bieńkuński.

- Dobry pomysł, logo graficznie bardzo dobrze przygotowane przez profesjonalnego artystę. Proste, ale nawiązujące do Uniwersytetu-Warmińsko-Mazurskiego. Jedność, ale też różnorodność poszczególnych dziedzin nauki. Należy na nie spojrzeć i odkryć tajemnicę, którą zawiera. Tak jak wiedzę, którą się zdobywa -  podkreśla prof. Sławomir Ratajski.

Nie bez znaczenia są także kolory – niebieski i zielony – które pokazują nam bogactwo przyrodnicze Warmii i przypominają, że nasz region to kraina tysiąca jezior. Czerń z kolei oznacza prestiż i powagę instytucji, jaką jest Uniwersytet.

Logo jest bardzo współczesne i - jak podkreślają eksperci - łatwo się nie zestarzeje. Swoim nowatorstwem odbiega od innych logotypów, ma cechy przemyślane, logiczne, wybiega w przyszłość. Jest w dodatku świetnie przygotowane graficznie, więc przetrwa.

Nawet znane firmy o ustalonej marce niekiedy decydują się na całkowitą zmianę logo. Przykładem może być Pepsi, IBM, Starbucks czy Orlen, polski koncern działający na rynku paliwowym. Także firmy o stosunkowo młodym rodowodzie decydują się na wprowadzenie zmian, np. firma Apple. Warto więc pójść w nowy design.

- Logo musi być świeże, estetyczne i zgodne ze współczesnymi trendami. Musi dobrze wyglądać zarówno w powiększeniu, jak i pomniejszeniu, np. na wizytówkach. Nowe logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego takie właśnie jest – zapewnia prof. Sławomir Ratajski.

- Chcieliśmy, by nowe logo było oryginalne, nietuzinkowe i niekonwencjonalne. Myślę, że wybierając projekt Piotra Felszyńskiego zyskujemy nowoczesny, niesztampowy i świeży znak – podkreśla prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów.

Autor projektu nowego logo otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Piotr Felszyński jest uznanym grafikiem. To on jest autorem legitymacji osoby niepełnosprawnej- wygrał ministerialny konkurs. Jest też laureatem wielu innych konkursów; logo Zelmera (I nagroda), logo Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie (I nagroda), identyfikacja i plakat 31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (I nagroda), logo Collegium Mazovia (I nagroda) logo Stowarzyszenia Klimatologów Polskich (I nagroda), logo Fundacji Nowoczesna Polska w Warszawie (I nagroda), logo "Cracovia Maraton", logo gminy Wojnicz (I nagroda) oraz logo, plakat "60 lat ONZ" (2 wyróżnienia ) oraz logo Teatru Kameralnego w Bydgoszczy (III nagroda).

- Układ projektu jest przemyślany, a kompozycja zwarta, w postaci piramidy, która jest symbolem długowieczności. Litera „U", czyli Uniwersytet oparta jest na literach „W" i „M" (Warmińsko-Mazurski). Ma to uzasadnienie merytoryczne. Uniwersytet „posadowiony" jest na Warmii i Mazurach. Ma więc dobrą i silną podstawę w postaci infrastruktury i bogactwa kulturowego i krajobrazowego regionu. Nadbudowa w postaci litery „U” jest najważniejszym dla działalności elementem. To kadra pedagogiczna i techniczna Uniwersytetu oraz młodość i nowoczesność dają asumpt do rozwoju. Uniwersytet ma wszelkie atuty, aby być ważnym ośrodkiem naukowym i kulturotwórczym na mapie Polski. Warto też zwrócić uwagę na moduły, które oprócz symbolizowania regionu Warmii i Mazur - silnej podstawy pod intelektualny wkład Uniwersytetu, można odczytać jako trzy jednostki, z których powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Zatem logo to może być postrzegane i odczytywane na wiele sposobów – wyjaśnia Piotr Felszyński.

Sylwia Zadworna

Nowe logo UWM, Wizualizacja nowego logotypu na budynkachNowe logo na gadżetach Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoGłówne atuty nowego logo