Nowi profesorowie

Prof. Henryk Mizerek i prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
Prof. Henryk Mizerek z Wydziału Nauk Społecznych oraz prof. Andrzej Grzybowski z Wydziału Lekarskiego UWM odebrali 14 listopada z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominacje profesorskie.

Prof. Henryk Mizerek, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej całą swoją, już 40 letnią, karierę zawodową związał ze środowiskiem akademickim Olsztyna. Jest absolwentem studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olszynie w 1978. r. W 1987 r. obronił dysertację doktorską na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. habilitował się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe profesora obejmują między innymi: pedeutologię, metodologię jakościowych badań społecznych oraz ewaluację edukacyjną. W badaniach odwołuje się do rozwiązań metodologicznych, które w centrum uwagi mają przede wszystkim – realne problemy praktyki społecznej. Wśród tych rozwiązań mieści się ewaluacja (traktowana jako rodzaj stosowanych badań społecznych), badania w działaniu oraz koncepcja praktyki opartej na dowodach naukowych.

Profesor Henryk Mizerek należy do cenionych ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1999-2000); Państwowej Komisji Akredytacyjnej; Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w obszarze edukacja w latach 2004-06. Był też członkiem Grupy Sterującej Ewaluacją SPO RZL w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (od 2006 -10) oraz ekspertem Programu wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II i III realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej (2009-15 r.).

Z jego ekspertyz i opinii korzysta w wielu projektach także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wiele instytucji regionalnych. Profesor jest także członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Znaczący jest dorobek profesora w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Realizował wiele projektów w ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi, między innymi - w Danii, Wielkiej Brytanii (Londyn, Southampton, Norwich), Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych (Columbia University w Nowym Yorku)
Szczyci się wypromowaniem 8 doktorów

Tak o prof. Henryku Mizerku pisze Bogusław Śliwerski, pedagog, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego: "Mamy świadomość znaczenia rozpraw naukowych Henryka Mizerka a także ich wartości pedagogicznej i w naukach społecznych. Jest on z tego tytułu zapraszany z wykładami gościnnymi przez najważniejsze uniwersytety w kraju i poza granicami, ale także, a może nawet częściej, przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Ceniony jest za klarowność ujęć problematyki ewaluacyjnej w edukacji, a przy tym głębokie jej osadzenie w światowej literaturze przedmiotu. Doskonale, precyzyjnie potrafi konstruować procesy ewaluacyjne, by były one użytecznym oraz wiarygodnym źródłem wiedzy i danych tak o potrzebach i zainteresowaniach uczestników procesu uczenia się, jak i weryfikowania trafności, efektywności i skuteczności prowadzących do tego procesów".

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, specjalista z zakresu okulistyki, kierownik Katedry Okulistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest założycielem Fundacji Okulistyka 21 (www.okulistyka21.pl) i inicjatorem jej projektów. Autor ponad 400 artykułów naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych o łącznym IF ponad 700. Jest profesorem wizytującym w Zhongshan Ophthalmic Center (ZOC), Uniwersytetu Sun Yat-sen, Zhongshan, Chiny.

Członek redakcji wielu czasopism naukowych z listy filadelfijskiej oraz międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek i skarbnik Europejskiej Akademii Okulistycznej, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego Euretina w latach 2016-18; członek Amerykańskiej Akademii Okulistycznej. Organizuje kursy i sesje naukowe na najważniejszych światowych konferencjach okulistycznych, w tym AAO, Euretina, World Congress of Ophthalmology, SOE, APAO i EVER. Wybrane czasopisma, w których prof. Grzybowski jest członkiem redakcji: Acta Ophthalmologica (IF 3,157), Translational Vision Science & Technology (TVST), (IF 2.221), BMC Ophthalmology (IF 1,586), PLOS One (IF 2,806), Clinics in Dermatology (IF 2,253), Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology (IF 2,349), Journal of Clinical Medicine (IF 5,8). Prof. A. Grzybowski ponadto jest redaktorem naczelnym Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (MNiSW 7,0) oraz Historia Ophthalmologica Internationalis (www.histoph.com). W latach 2016-18 pełnił funkcje kierownika Ośrodka Historycznego Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wybrane nagrody i odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP; honorowy członek hinduskiego towarzystwa okulistycznego ACOIN (2016); Nagroda Achievement Award Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (2017), Nagroda Publons Peer Review Award (2017) – 1% najlepszych recenzentów w dziedzinie medycyny; Nagroda Achievement Award Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (2018); Nagroda International Scholar Award Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (2018).

Jest żonaty, ma czworo dzieci. Uwielbia pływanie.

opr. syla

Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP

w kategorii