Nowy profesor – Adam Lipiński

Do grona profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ostatnim czasie dołączył dr hab. inż. Adam Lipiński – dziekan Wydziału Nauk Technicznych. Prof. Lipiński odebrał nominację profesora nauk inżynieryjno-technicznych 16 września.

Z powodu pandemii COVID 19 stało się to pół roku później niż pierwotnie planowano. Pierwsze zaproszenie z kancelarii Prezydenta Polski było wystawione na 17 marca.

Profesor Adam Lipiński jest dziekanem Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (trzecią kadencję). Pracuje w Katedrze Maszyn Roboczych i Metodologii Badań WNT.

Urodził się 22 listopada 1954 r. w Kropiwnem Starym (gm. Suwałki). Studia wyższe ukończył w 1979 r. na Wydziale Mechanicznym ART w Olsztynie. Studiował kierunek mechanika, specjalność maszyny i urządzenia rolnicze. Pracę w Akademii Rolniczo-Technicznej podjął 1 grudnia 1979 r. Od 1981 r. jest zatrudniony na uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny, na stanowiskach - od asystenta do profesora.

Pełnił i pełni wiele zaszczytnych funkcji, w tym zastępcy dyrektora Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych ds. organizacyjnych w byłej Akademii Rolniczo-Technicznej; kierownika Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin (od 1999 r. do dzisiaj), prodziekana ds. rozwoju WNT UWM i dziekana WNT (od 2012 r.).

W badaniach naukowych zajmuje się ogólnie techniką rolniczą, w tym zwłaszcza techniką siewu, techniką oprysku i technologiami precyzyjnymi w rolnictwie. Dorobek naukowy prof. Lipińskiego zawiera 120 opublikowanych prac oraz 11 przyznanych patentów. Wypromował 2 doktorów, jest promotorem kolejnej rozprawy doktorskiej (na ukończeniu, powołano już recenzentów). Był promotorem 165 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich).

Prof. Lipiński był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzymał 21 nagród rektora (indywidualnych i zespołowych) za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Był także wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami, w tym: Brązową Odznaką OHP; Brązową Odznaką SZSP; odznaką honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”; Srebrnym Krzyżem Zasługi; medalem honorowym „Zasłużony dla Uczelni”; odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa"; Medalem Złotym za Długoletnią Służbę; Medalem Komisji Edukacji Narodowej; Srebrną Honorową Odznaka SIMP oraz Złotym Laurem UWM.

Jego zainteresowania pozanaukowe obejmują sport (siatkówka, skoki narciarskie) oraz podróże.

- Nie traktuję tytułu profesora jako finiszu mojej drogi naukowej. Nadal pracuję i nadal zamierzam prowadzić badania. To dla mnie wyraz uznania i zobowiązanie do podnoszenia doskonałości zawodowej – podkreśla prof. Lipiński.

opr. lek, fot. Kancelaria Prezydenta RP

 

w kategorii