Nowy profesor – Krzysztof Kozłowski

prof. Kozłowski z rodziną i prezydentem.
Dr hab. Krzysztof Kozłowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 17 maja odebrał z rąk prezydenta Polski tytuł profesora nauk rolniczych.

Prof. Krzysztof Kozłowski pracuje w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM. Specjalizuje się w badaniach nad rozrodem i żywieniem drobiu. W swojej pracy najbardziej lubi różnorodność. Co to dla niego znaczy?

- Różnorodność, czyli po pierwsze - dydaktyka. Po drugie - praca badawcza. Nasza Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa zajmuje się wieloma aspektami drobiarstwa. Jednym z nich są badania rozmaitych dodatków paszowych dla drobiu. Robimy je na zlecenie firm, aby po uzyskaniu naszch opinii mogły je rejestrować w celu produkcji na rynek. Rocznie robimy takich badań nawet kilkadziesiąt i są to badania obejmujące bardzo szeroki zakres. Wymaga to od nas holistycznego ujęcia zagadnienia. Te badania przez swą różnorodność są bardzo ekscytujące. Przez lata były traktowane jako mniej ważne, a teraz okazuje się, że to jest współpraca z przemysłem, za którą są punkty, co nas bardzo cieszy - mówi prof. Kozłowski.

Profesurę traktuje jako zwieńczenie pewnego etapu pracy naukowej.

- To także wyzwanie do tego, aby nie spocząć na laurach i zachęta do dalszej pracy – zapewnia.

Prywatnie prof. Kozłowski jest synem prof. Mariana Kozłowskiego (zm. 2014 r.) z tego samego wydziału, który specjalizował się w hodowli i żywieniu zwierząt, posła i senatora. Jest ojcem 2 dorosłych, samodzielnych córek. Anna po Akademii Morskiej w Gdyni pracuje w firmie logistycznej w Gdyni, natomiast Ewa po Politechnice Gdańskiej pracuje w biurze architektonicznym w Berlinie. W wolnych chwilach lubi uprawiać ogródek, podróżować, pływać kajakiem, jeździć na rowerze i morsować.

Prof. Krzysztof Kozłowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Zootechnicznym ART w Olsztynie. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM.

Główne kierunki badań prof. Kozłowskiego to: czynniki warunkujące ilość, jakość oraz wartość biologiczną nasienia samców ptaków; wpływ zabiegów uszlachetniających na przydatność rzepaku w żywieniu drobiu; efektywność stosowania dodatków enzymatycznych, probiotycznych i fitobiotycznych w żywieniu drobiu; możliwości zmniejszenia zawartości wybranych pierwiastków w mieszankach paszowych dla drobiu.

Dorobek naukowy prof. Krzysztofa Kozłowskiego obejmuje autorstwo lub współautorstwo ponad 240 publikacji, rozdziałów w monografiach oraz doniesień konferencyjnych. Prof. Kozłowski był promotorem lub promotorem pomocniczym w 2 rozprawach doktorskich, jest promotorem w 1 wszczętym przewodzie doktorskim oraz opiekunem naukowym 2 doktorantów. Był recenzentem 8 rozpraw doktorskich oraz uczestniczył w 4 przewodach habilitacyjnych. Pełnił funkcję kierownika oraz brał udział jako główny wykonawca i wykonawca w 10 projektach finansowanych przez instytucje zewnętrzne, uzyskanych w konkursach. Był kierownikiem lub zastępcą kierownika w ponad 240 projektach finansowanych przez podmioty instytucjonalne i gospodarcze.

Prof. Kozłowski odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in. na uniwersytetach Marcina-Lutra-w Halle (Niemcy i Georga-Augusta w Getyndze (Niemcy), Litewskiej Akademii Weterynaryjnej w Kownie i Uniwersytecie Manitoba w Winnipeg (Kanada).

W lutym 2020 r. został wybrany na prezydenta Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy. Jest również prezesem Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Na zdj. prof. Kozłowski z rodziną i prezydentem.

lek, fot. Andrzej Duda

Więcej o naszym Uniwersytecie >>> w majowym wydaniu Wiadomości Uniwersyteckich