Nowy profesor Sylwester Kłysz

prof. Sylwester Kłysz odbiera nominację
Do grona profesorów naszego Uniwersytetu dołączył prof. Sylwester Kłysz z Wydziału Nauk Technicznych. Otrzymał 27 czerwca z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk technicznych.

Prof. S. Kłysz w roku 1983 ukończył studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym WAT w 1991 roku, a w roku 2003 - doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność wytrzymałość zmęczeniowa. Od 2003 r. jest zatrudniony w Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, początkowo w Katedrze Edukacji Techniczno-Informatycznej; następnie w latach 2007-2009 kierował Katedrą Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii, a aktualnie jest zatrudniony w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Realizuje wykłady i ćwiczenia z przedmiotów technicznych, głównie na kierunkach edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika, energetyka, mechanika i budowa maszyn.

Obszar badawczy, którym zajmuje się na UWM, kierując m.in. tematami badawczymi. „Nowe materiały i technologie” i „Materiały funkcjonalne – właściwości i modelowanie”, obejmuje m.in.: badanie i projektowanie własności materiałów z zastosowaniem elementów nanotechnologii, wykorzystanie obróbki laserowej materiałów do podniesienia trwałości elementów konstrukcji, rozwój metod szacowania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji, zagadnienia materiałowe i analizy numeryczne związane z przedłużaniem trwałości elementów konstrukcji, w szczególności poprzez modelowanie sprężysto-plastycznych własności materiału.

Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych po odbyciu rocznej praktyki w pułku lotniczym w Modlinie, kolejno na stanowisku st. inżyniera Pracowni Wytrzymałości Konstrukcji i Materiałów Lotniczych w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców, jako starszy asystent i adiunkt w Zakładzie Inżynierii Materiałowej ITWL, kierownik Pracowni Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, kierownik Pracowni Badań Własności Mechanicznych i Składu Chemicznego Materiałów w Zakładzie Inżynierii Materiałowej ITWL.

Zdobył uprawnienia audytora wiodącego British Standard Institute i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Odbył szkolenia i konsultacje naukowe w ośrodkach naukowych za granicą, w MTS Systems Corp., (Berlin, 1994, Darmstadt,  1996), w Instron European Headquarters in High Wycombe (Londyn, 1993, 1994).

Prof. Sylwester Kłysz wypromował trzech doktorów, a obecnie jest opiekunem naukowym czterech kolejnych doktorantów, jest promotorem ok. 100 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich. Jego dorobek publikacyjny obejmuje łącznie 20 monografii i rozdziałów w monografiach, ponad 150 artykułów i ok. 50 referatów konferencyjnych. Jest recenzentem 2 monografii habilitacyjnych, 1 monografii i 30 artykułów, w tym do czasopism o zasięgu międzynarodowym: Composite Structures, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Measurement, International Journal of Damage Mechanics, Measurement Science Review.

Członek Komitetu Naukowego czasopisma Aviation Advances & Maintenance (d. Research Works of AFIT) oraz czasopisma Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” pt. „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. Recenzent ponad 200 projektów NCBiR. Członek Dźwigowo-Transportowej Akademii Nauk Ukrainy (Підйомно-Tранспортної Академії Hаук України).

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej uzyskał w 2015 r. nagrodę zespołową II stopnia od Rektora UWM. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Żonaty, ma dwójkę dzieci Michała i Annę oraz trzy wnuczki: Oliwię, Kornelę i Zuzannę.

sk

w kategorii