W nowym roku akademickim wracamy do zajęć stacjonarnych

Prorektor ds. kształcenia dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM wydał komunikat dotyczący organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.

 

 

 

 

 

 

 

K O M U N I K A T

PROREKTORA ds. KSZTAŁCENIA

 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

z dnia 22 września 2022 roku

w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w  semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

 

 

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

 

uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne zaplanowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będą się odbywały w trybie stacjonarnym.

Zapewniam jednocześnie, że władze Uniwersytetu na bieżąco analizują sytuację epidemiczną. W przypadku wystąpienia zagrożenia będą podejmowane decyzje, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. 

 

         Z wyrazami szacunku,

 

Prorektor ds. kształcenia

 

Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

w kategorii