Oblicza polskiego patriotyzmu. Konferencja na Wydziale Humanistycznym

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM zaprasza na debatę o polskim patriotyzmie na przestrzeni wieków.

Konferencja „Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)” odbędzie się w dniach 29-30 listopada na Wydziale Humanistycznym UWM.

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w ogólnopolskiej debacie niepodległościowej. Organizatorzy zapraszają literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców i językoznawców do spotkania i wymiany refleksji naukowej.

Dyskusja toczyć się będzie m.in. nad: pojęciem i zakresem znaczenia słów: ojczyzna, patriotyzm, patriota, obywatel; modelami patriotyzmu i patrioty/patriotki w literaturze i kulturze poszczególnych epok; co znaczył patriotyzm w PRL-u?; patriotyzmem w dyskursie publicystycznym i politycznym; patriotyzmem lokalnym/regionalnym; patriotyzmem w dyskursie szkolnym.