Olimpiada Historyczna w rękach olsztyńskich historyków

Klio, muza historii
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego powierzył organizację olimpiady historycznej olsztyńskim historykom. Za 46. edycję odpowiadać będą dr hab. Andrzej Korytko i dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

- Przejęcie olimpiady przez olsztyńskie środowisko historyczne to wyraz zaufania wobec nas polskich historyków, to wyróżnienie, ale i wielka odpowiedzialność. Dotychczas olimpiadą kierowali znani historycy: Henryk Samsonowicz, Andrzej Zahorski, Andrzej Wyczański, Jacek Staszewski i Stanisław Roszak. Od 28 lat jej organizacja spoczywała na barkach toruńskich historyków - mówi dr hab. Andrzej Korytko, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Z drem hab. Andrzejem Korytko spotkał się także Arkadiusz Stępień-Miernikowski z Radia UWM FM. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Olimpiada Historyczna odbywa się od 44 lat i jest jednym z najstarszych przedsięwzięć edukacyjnych (wcześniej powstały matematyczna oraz literatury i języka polskiego). Jest wpisana w popularyzacyjną misję PTH, a praca z uzdolnionym uczniem-olimpijczykiem to jeden z istotniejszych elementów aktywności Sekcji Dydaktycznej PTH i oddziałów terenowych, które organizują eliminacje szkolne i okręgowe. W okresie ponad czterech dekad przez kolejne etapy eliminacji przewinęło się ponad 100 tys. uczniów i kilka tysięcy nauczycieli historii. Zwycięzcami pierwszej olimpiady byli znani dziś profesorowie Andrzej Friszke (jako uczeń II LO w Olsztynie) i Marek Ney-Krwawicz.

Przyszłoroczna 46. edycja Olimpiady Historycznej będzie dziełem olsztyńskich miłośników Klio.

Podczas tegorocznych wyborów władz PTH stanowisko wiceprezesa objął dr hab. A. Korytko, natomiast funkcję sekretarza naukowego olimpiady historycznej powierzono dr hab. Barbarze Krysztopie-Czupryńskiej.

(and)