Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W ali im. M. Kotera na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 20 kwietnia od godz. 9 rozpoczną się eliminacje okręgowe.

W eliminacjach pisemnych i praktycznych w blokach: architektura krajobrazu, agrobiznes, architektura krajobrazu, gastronomia, inżynieria i ochrona środowiska, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technologia żywności, weterynaria oraz leśnictwo weźmie udział 218 uczniów.

Podczas eliminacji okręgowych zostanie wyłoniona grupa 31 osób z 9 bloków tematycznych na eliminacje centralne, które odbędą się w czerwcu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych ma już 42-letnią tradycję. Wiedzę i umiejętności młodzieży sprawdzają pracownicy naukowi z wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauk Technicznych, Nauki o Żywności i Medycyny Weterynaryjnej.

Program:

900 – 930 – Uroczyste otwarcie eliminacji okręgowych - aula im. Prof. M. Kotera.

945 – 1045 – Eliminacje pisemne

 Agrobiznes – Wydział Nauk Ekonomicznych,

Architektura krajobrazu – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Gastronomia –  aula im. Prof. M. Kotera.

Mechanizacja rolnictwa – Wydział Nauk Technicznych

Leśnictwo – Katedra Leśnictwa UWM

Produkcja roślinna – aula im. Prof.  M. Kotera

Produkcja zwierzęca – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

Technologia żywności  - Wydział Nauki o Żywności

Weterynaria – aula im. Prof. M. Kotera

1000 – 1100   Spotkanie opiekunów z przedstawicielami wydziałów UWM- stołówka pracownicza.

1200 – 1600 – Eliminacje praktyczne:

11 30 -           Gastronomia, Technologia żywności – Wydział Nauk o Żywności,

11 30 -            Mechanizacja rolnictwa - Wydział Nauk Technicznych,

12 00 -            Agrobiznes – Wydział Nauk Ekonomicznych,

           Architektura krajobrazu – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

         Leśnictwo – Katedra Leśnictwa UWM

         Produkcja roślinna – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

         Produkcja zwierzęca – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

         Weterynaria – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

17 00- 1830 – Uroczyste zakończenie i podsumowanie eliminacji oraz wręczenie nagród- aula im. M. Kotera

w kategorii