Osobowości roku 2020 są z UWM

prof. Lech Polkowski ze statuetką
Prof. Lech Polkowski-- kierownik Katedry Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz dr n. med. Janusz Pieczyński z Katedry Okulistyki otrzymali tytuły Osobowość roku 2020 przyznawane przez Warmińsko-Mazurski Klubu Biznesu.

Gala klubu odbyła się 17 września w Centrum Konferencyjnym UWM. WMKB tytuł Osobowość roku w kategorii nauka przyznał prof. Polkowskiemu za opracowanie pionierskich metod topologicznych stosowanych w badaniach w szeregu dziedzinach informatycznych, które wniosły znaczący wkład w promocję Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego; za kształcenie wybitnej kadry doktorskiej oraz szerzenie wiedzy na temat innowacyjnych metod badań informatycznych w kraju i za granicą, a także za propagowanie pamięci o wybitnych polskich badaczach i naukowcach funkcjonujących w warunkach wojennych, zmuszonych do emigracji.

- Nie spodziewałem się tej nagrody. Wiadomość o jej przyznaniu zaskoczyła mnie. Odbieram ją jako wielki zaszczyt i niejako, jako nagrodę jubileuszową, bo właśnie mija 20 lat, odkąd pracuje na UWM. Bardzo dziękuje Warmińsko-Mazurskiemu Klubowi Biznesu za to, że przyznał mi tę nagrodę, a władzom uniwersytetu, że mnie do niej zgłosiły – mówi prof. Lech Polkowski (na zdj.).

Prof. Polkowski jest jednym z 8 naukowców z UWM, którzy znaleźli się na liście 2% najlepszych naukowców na świecie w swoich dziedzinach wg opracowania Uniwersytetu Stanforda w USA.

Prof. Polkowski zajmuje się naukowo zastosowaniem metod matematycznych w informatyce, teorią wiedzy i matematycznymi metodami opisu wiedzy niepełnej, czyli zbiorów przybliżonych. Teoria zbiorów przybliżonych to teoria informatyczna. Opracował ją Polak – prof. Zdzisław Pawlak (1926-2006), którego współpracownikiem w czasach pracy na Politechnice Warszawskiej, jako młody uczony był dzisiejszy prof. Polkowski. Jej zastosowania są wielorakie: w teorii systemów decyzyjnych, w analizie danych, w telemedycynie, w analizie obrazów, w tym medycznych, w genomice, w robotyce inteligentnej (w tym prace z mereologii przybliżonej utworzonej przez Lecha Polkowskiego), w badaniach teoretycznych, np. w teorii gramatyk.

Dlaczego w teorii informatycznej pojawia się pojęcie zbioru właściwe podstawom matematyki?

- Obecnie jedną z podstawowych dziedzin informatyki jest tzw. data mining, czyli wydobywanie użytecznej wiedzy z baz danych, zazwyczaj w postaci reguł decyzyjnych. Zbiór przybliżony to zbiór danych, którego nie można dokładnie opisać, lecz jedynie przybliżyć na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym, w ściśle sprecyzowanym sensie. Dzięki temu opisuje on fakty prawdziwe częściowo.

Teoria zbiorów przybliżonych utworzona i początkowo rozwijana w Polsce, dzięki pracom polskich matematyków stała się światową. W 2017 r. prof. Polkowski był organizatorem dużej międzynarodowej konferencji naukowej na UWM poświęconej zbiorom przybliżonym, podczas której uczczono 35. rocznicę opublikowania pierwszej pracy na temat zbiorów przybliżonych przez prof. Pawlaka.

Dr n. med. Janusz Pieczyński – okulista tytuł Osobowość roku otrzymał w kategorii medycyna. Klub nagrodził go za wybitne osiągnięcia w dziedzinie okulistyki, przeprowadzenie pierwszej w województwie operacji przeszczepu rogówki a także przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych oka; za zaangażowanie w prace mające na celu zapewnienie pacjentom leczenia narządu wzroku na europejskim poziomie, a także działania na rzecz kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie okulistyki.

Dr Janusz Pieczyński jest pracownikiem Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim UWM, a pionierską operację przeprowadził w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, w którym jest koordynatorem Oddziału Klinicznego Okulistycznego. To tam w październiku i listopadzie 2020 r. przeszczepiał rogówkę pacjentom. Operacje te zapoczątkowały wprowadzenie nowej procedury, z której chorzy z Warmii i Mazur będą mogli teraz korzystać.

Tytuł Osobowości roku w kategorii sport otrzymał sprinter Karol Zalewski, przez kilka lat związany z klubem Sportowym AZS UWM

lek

w kategorii