Prof. Paweł Wielgosz w komitecie doradczym ds. GNSS

prof. Paweł Wielgosz
Prof. Paweł Wielgosz został członkiem Komitetu Doradczego ds. Naukowych Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest drugim Polakiem powołanym w skład tego prestiżowego gremium.

Od 1 stycznia 2020 r. prof. Paweł Wielgosz, dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM zasiada w Komitecie Doradczym ds. Naukowych Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (Global Satellite Navigation Systems Science Advisory Committee – GSAC). Na to zaszczytne stanowisko powołał go Johann-Dietrich Wörner, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Kadencja potrwa 3 lata.

GSAC liczy 12 członków i działa w imieniu dyrektora generalnego ESA, przede wszystkim jako organ doradczy w sprawach naukowego wykorzystania programów nawigacyjnych przy dyrektorze ESA ds. nawigacji. Stanowi również główne ciało doradcze dla środowiska naukowego oraz użytkowników w programach naukowych GNSS (globalne systemy nawigacji satelitarnej) w zakresie badań naukowych – wyjaśnia prof. Paweł Wielgosz.

Głównymi zadaniami komitetu jest opracowywanie i przedstawianie rekomendacji dotyczących: potrzeb środowiska naukowego w dostępie do technologii kosmicznych, definiowania, implementacji i wykorzystania projektów naukowych realizowanych dzięki europejskiemu programowi rozwoju GNSS, formułowania i aktualizacji średnio – i długookresowej polityki ESA dotyczącej GNSS, określania priorytetów przyszłych misji satelitarnych związanych z GNSS, finansowania badań naukowych będących podstawą do określenia priorytetów w przyszłych misjach satelitarnych, finansowania przez ESA projektów naukowych dotyczących rozwoju i wykorzystania GNSS. Funkcję przewodniczącego komitetu pełni prof. Marcus Rothacher z Politechniki Federalnej w Zurychu.

- W komitecie będę zajmował się przede wszystkim opracowaniem koncepcji i opiniowaniem projektu drugiej generacji europejskiego systemu Galileo. Będę także opiniował nowe programy naukowe, w których ESA ogłosi konkursy grantowe dotyczące systemów GNSS, w szczególności związane z nawigacją w telefonach komórkowych oraz z badaniami nad ograniczeniem wpływu pogody kosmicznej na nawigacje satelitarną. Będę również zaangażowany w organizację cyklicznej konferencji ESA na temat naukowych zastosowań systemów GNSS – dodaje prof. Wielgosz.

Prof. Paweł Wielgosz jest drugim Polakiem powołanym w skład GSAC.

– We wcześniejszych kadencjach w pracach komitetu uczestniczył prof. Stanisław Oszczak, również reprezentujący nasz Uniwersytet. Jest to dla mnie pewne wyróżnienie, tym bardziej że GSAC jest dość wąskim gronem ekspertów, a ESA liczy obecnie 22 państw członkowskich. Moje powołanie wynika z dobrych wyników uzyskanych podczas realizacji kilku projektów finansowanych przez ESA. Z drugiej strony jest to dodatkowa praca, ale też korzyści są bardzo duże. Udział w GSAC daje wgląd w plany ESA, nie tylko te naukowe, ale również związane z finansowaniem grantów – podsumowuje prof. Wielgosz.

syla