Pielęgniarstwo w ełckiej filii UWM

rektor UWM i prezydent Ełku
Dobra wiadomość dla mieszkańców Ełku i okolic: od roku akademickiego 2020/21 w ełckiej fili UWM rozpocznie się kształcenie na kierunku pielęgniarstwo. Porozumienie w tej sprawie podpisali na posiedzeniu Senatu UWM 25 października: prof. Ryszard Górecki - rektor UWM i Tomasz Andrukiewicz – prezydent Ełku.

W porozumieniu tym UWM zobowiązuje się do uruchomienia kierunku pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie licencjackim, przeprowadzenia na niego rekrutacji i zapewnienia mu odpowiedniej kadry nauczycielskiej. Miasto Ełk zaś zobowiązuje się do sfinansowania wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich, ufundowania stypendiów prezydenta miasta najlepszym studentom, bezpłatnego udostępnienia studentom bazy Szpitala Miejskiego, aby mogli w nim odbywać praktyki oraz do pomocy UWM w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, a jego inicjatorem jest sam rektor.

- Mamy w Ełku dobrą bazę dydaktyczną a w Olsztynie dobrze działające kierunek pielęgniarski, który zamierzamy wzmacniać i rozwijać. Tymczasem 3 ełckie szpitale i szpitale okoliczne borykają się z powiększającym się brakiem pielęgniarek i pielęgniarzy. Cieszę się, że prezydent Ełku podjął moją inicjatywę i chętnie zgodził się na tę współpracę – mówi prof. Ryszard Górecki.

Prezydent Ełku zapewnia, że współpraca miasta z UWM układa się dobrze i od dawna

- 18 lat temu przekazaliśmy UWM budynki powojskowe. 11 lat temu sprzedaliśmy je Uniwersytetowi za symboliczną złotówkę. Średni wiek pielęgniarek w naszych 3 ełckich szpitalach to ponad 50 lat. Na dodatek bardzo ich brakuje. Chętni do tego zawodu nie będą musieli wyjeżdżać z Ełku, a mam nadzieję, że jeszcze do nas przyjadą. W ten sposób wzmocnimy i odmłodzimy kadrę pielęgniarską w mieście i okolicy – cieszy się Tomasz Andrukiewicz.

Pielęgniarstwo w Ełku wystartuje z dobrej pozycji. Będzie ono częścią Collegium Medicum UWM i już zostało objęte jego programem rozwojowym, który jak zapowiedział prof. Górecki do 29 listopada będzie upubliczniony. Inne punkty tego programu to rozwój Wydziału Prawa i Administracji, rozwój kierunku informatyka, umocnienie kierunku leśnictwo, uruchomienie kierunku chemia.

 

w kategorii