Pierwsza wirtualna konferencja na Wydziale Geoinżynierii

"Zdalne nauczanie akademickie w inżynierii lądowej" to tytuł I wirtualnej konferencji, która odbyła się 17 czerwca na Wydziale Geoinżynierii. Tematyka związana była z epidemią koronawirusa - gdy prowadzenie wykładów i ćwiczeń w kontakcie bezpośrednim stało się niemożliwe.

Sytuacja wynikająca ze stanu zagrożenia epidemiologicznego zaskoczyła wiele ośrodków akademickich, a konieczność przejścia na zdalne nauczanie przysporzyła niemało problemów. Różnorodność tematyki i form dydaktycznych związanych z realizacją planów i programów studiów wymagała stosowania różnych form przekazu wiedzy. Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach poruszyli wiele specyficznych problemów, pokazali, jak ten sposób prowadzenia zajęć oceniają studenci. Wyrazili też swoje opinie. Tematykę kształcenia na odległość uzupełniło wystąpienie dr. inż. Jacka Zabielskiego, prodziekana ds. kierunków budownictwo oraz inżynieria środowiska na temat egzaminów dyplomowych realizowanych zdalnie.

- Sytuacja epidemiologiczna wymusza na nas poszukiwanie efektywnych sposobów przezwyciężenia trudności, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu nauczania oraz umożliwienia prowadzenia obron prac dyplomowych w trybie on-line. Student łączy się z komisją za pomocą wybranych komunikatorów. Komisja interaktywnie zadaje pytania, sprawdza na bieżąco odpowiedzi oraz uczestniczy w prezentacji pracy dyplomowej - mówi prodziekan.

W trakcie konferencji  uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz zapoznali się z problemami,  z którymi na co dzień spotykają się nauczyciele z różnych ośrodków akademickich. Prelegenci przedstawili wykorzystanie w zdalnym nauczaniu różnych form, technik i metod dydaktycznych, jak prezentacje czy prezentacje z nagraną ścieżką głosową. Na uwagę zasługuje film pokazujący możliwość zdalnego prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów przygotowany przez zespół: dr inż. Ireneusz Dyka i mgr inż. Marcin Bujko, pod kierownictwem dr. hab. inż. Piotra Srokosza, prof. UWM.

- Film przedstawia sposób zdalnego przeprowadzania badań z pełnym instruktażem umożliwiającym powtórzenie przez studentów prezentowanych eksperymentów w warunkach laboratoryjnych, jak również wykonanie części z nich poza uczelnianymi stanowiskami badawczymi - podkreśla prof. Srokosz.

Ciekawą koncepcję pracy dyplomowej, która z pewnością zasługuje na miano zdalnej, przedstawił w swojej prezentacji dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM.  Jest to praca z zakresu budownictwa opracowana w formie artykułu w encyklopedii internetowej Wikipedia, a zaletą tej formy są bardzo wysokie statystyki oglądalności materiału.

- Darmowa internetowa encyklopedia wikipedia.org stała się głównym źródłem pozyskiwania pierwszej informacji dla młodego pokolenia. Jako wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca na zasadzie otwartej treści umożliwia edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie rzeczywistym. Dzięki temu ma dzisiaj ponad 40 milionów artykułów w 288 wersjach językowych i jest jedną z 20 najczęściej odwiedzanych stron w Internecie. Otwartość Wikipedii jest też powodem wielu dyskusji na temat jakości merytorycznej niektórych zamieszczonych w niej artykułów. Problem ten dotyczy w szczególności zagadnień technicznych, gdzie znajomość tematyki oraz słownictwa branżowego jest kluczowa dla poprawnego przedstawienia omawianej treści. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, na Politechnice Koszalińskiej w formie eksperymentu dydaktycznego powstała praca dyplomowa polegająca na utworzeniu i pełnym opracowaniu nowego hasła encyklopedycznego „fibrobeton”. Omawiane hasło jest od kilku lat dostępne w Wikipedii i ma już ponad 22 000 odsłon - wyjaśnia prof. Katzer.

W konferencji uczestniczyli pracownicy UWM oraz innych krajowych ośrodków akademickich, min. z Wrocławia, Częstochowy, Opola i Bielska-Białej. Tematyka konferencji obejmowała doświadczenia w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, komputerowych, laboratoryjnych i terenowych oraz procesu przygotowania prac dyplomowych i procesu dyplomowania w formule zdalnej.

Ciekawym uzupełnieniem programu konferencji były warsztaty zatytułowane „Prawne aspekty zdalnego nauczania akademickiego”, w trakcie których mgr inż. Jakub Goerick przedstawił m.in. informacje na temat praw autorskich, zdalnego nauczania wg przepisów powszechnie obowiązujących oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego podczas pracy zdalnej. Tematyka warsztatów wzbudziła duże zainteresowanie i wywołała ożywioną dyskusję.

- Rzadko kiedy zastanawiamy się nad własnością wizerunku, powstałych przez studentów materiałów czy możliwych konsekwencjach prawnych w związku z udostępnieniem pokoju konferencyjnego dla szerszego audytorium. Zaprezentowałem uczestnikom najistotniejsze aspekty prawne, które należy wziąć pod uwagę przygotowując cykl zdalnego kształcenia w inżynierii lądowej - mówi Goerick.

Głównym inicjatorem konferencji była dr hab. inż. Elżbieta Szafranko z Katedry Inżynierii Budowlanej, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. Wspierała ją dr inż. Joanna Pawłowicz.  Obie panie mają ogromne doświadczenie w organizowaniu konferencji, jednak to było pierwsze doświadczenie w organizowaniu konferencji zdalnej.

- Tym bardziej cieszą nas bardzo dobre opinie uczestników. Było to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie takie wydarzenie - podsumowuje dr hab. inż. Elżbieta Szafranko.

Konferencję zorganizowano z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Adres strony www konferencji.

es, syla