Pierwszy etap usprawnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informatycznymi UWM

Szanowni Państwo, w naszej Uczelni rozpoczyna się realizacja usługi doradztwa, coachingu i mentoringu oraz warsztatów i szkoleń, mających na celu usprawnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informatycznymi.

W związku z powyższym, w dniu 30 marca br. o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie kadry kierowniczej z firmą doradczą, podczas którego omówiony zostanie pierwszy etap realizacji usługi wraz z dyskusją, w której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia transmisji z tego spotkania.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dostęp do transmisji mogą zgłosić swój udział przesyłając informację o treści „Zgłaszam udział w transmisji, służbowy adres e-mail: ……..”.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26 marca br. do godziny 15.00, na adres eliza.jodko@uwm.edu.pl

Link do spotkania zostanie Państwu przesłany w dniu 29 marca br.

w kategorii