Po raz pierwszy w Olsztynie

Festiwal BOSS w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, w dniach 8-10 kwietnia 2014 r.

Po raz pierwszy w Olsztynie, w dniach 8-10 kwietnia 2014r., w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, odbędzie się Festiwal BOSS organizowany przez największą studencką organizację promującą przedsiębiorczość w Polsce – Fundację Studenckie Forum Business Centre Club. Jest to wydarzenie o charakterze biznesowo-edukacyjnym, skierowane przede wszystkim do osób studiujących.

Festiwal powstał z myślą o młodych ludziach, łaknących wiedzy, praktycznych umiejętności, kontaktów i sukcesu. To inicjatywa, mająca zachęcić młode pokolenie do ciągłego, wielowymiarowego rozwoju.

Głównym celem Festiwalu jest propagowanie przedsiębiorczości, ale także wzbudzanie
i podtrzymywanie zainteresowania studentów rozwojem w zakresie przedsiębiorczości, w tym inspirowanie i motywowanie do założenia samodzielnej i profesjonalnej działalności gospodarczej.

w kategorii