Poloniści zapraszają! Dzień Otwarty – 14 czerwca

zaproszenie na Dzień Otwarty polonistyki
Jeśli jesteś urodzonym humanistą, zapoznaj się z ofertą studiów na filologii polskiej! Od 17 kwietnia do 22 lipca Katedry: Języka Polskiego i Literatury Polskiej UWM odsłaniają wszelkie tajniki tego kierunku.

Poloniści rozpoczynają cykl zatytułowany „ABC polonistyki”. Kolejne odcinki będą ukazywać się w każdy poniedziałek na stronie na FB: https://www.facebook.com/polonistyka.uwm/.

Natomiast w każdą środę pojawią się prezentacje wybranych przedmiotów. Będą również ciekawe i zabawne quizy pozwalające sprawdzić wiedzę z literatury i języka. Cykl „Twarze olsztyńskiej polonistyki” przybliży sylwetki wykładowców oraz studentów i ich pasje.

14 czerwca od 15.00 do 17.00 poloniści zapraszają na Dzień Otwarty. Podczas zdalnego spotkania zainteresowani wyborem filologii polskiej będą mogli porozmawiać z wykładowcami, ze studentami dzielącymi się swymi wrażeniami ze studiów, a także absolwentami, którzy opowiedzą o swej zawodowych doświadczeniach i drogach, jakie otworzyły przed nimi studia polonistyczne.

Podajemy link do spotkqania na MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amR8rIjlDWFK_fOLzH64qp2xkIrSnnIdp8Hh3lfLJiIo1%40thread.tacv2/1622102319637?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22c26b261e-0a8c-44c0-877c-7c0101af2595%22%7d

Więcej szczegółów na stronie: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/ i FB: https://www.facebook.com/polonistyka.uwm/

w kategorii