Polonista może być kim tylko zechce. Dzień otwarty na filologii polskiej

Centrum Nauk Humanistycznych UWM
Pandemia nie sprzyja spotkaniom twarzą w twarz, więc przedstawiciele olsztyńskiej polonistyki postanowili w tym roku zorganizować dzień otwarty online. 14 czerwca każdy, kto chciał się przekonać, jak wygląda studiowanie filologii polskiej, mógł zapytać o to pracowników, studentów i absolwentów tego kierunku.

Wirtualnie spotkanie służyło przede wszystkim uzupełnieniu wiedzy, którą kandydaci na studia mogą czerpać m.in. ze stron internetowych UWM. Korzystając z obecności zaproszonych gości, mogli dowiedzieć się między innymi, jak wygląda życie naukowe i studenckie na kierunku filologia polska.

Prof. Alina Naruszewicz Duchlińska dwie kadencje sprawowała funkcję dziekana do spraw studenckich, więc doskonale wie, że nie samą nauką student żyje. Kandydatom na studia polonistyczne opowiedziała m.in. o urokach przyrodniczych naszego miasteczka studenckiego, uwzględniając oczywiście bazę naukowo-dydaktyczną i obiekty rekreacyjne Kortowa. Przegląd możliwości, które daje studiowanie w najpiękniejszym miasteczku uniwersyteckim prof. Naruszewicz-Duchlińska, kierownik Katedry Języka Polskiego, uzupełniła o informacje o wysokim poziomie merytorycznym studiów, potwierdzonym świetną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Więcej na temat tej oceny mówiła dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM, kierowniczka Katedry Literatury Polskiej. Zapewniła wszystkich, którzy już wkrótce dołączą do grona studentów polonistyki, że mimo pandemii, pracownicy filologii polskiej nie tylko nie próżnowali, ale wręcz włożyli sporo dodatkowego wysiłku w sprawienie, aby studia polonistyczne były jeszcze ciekawsze i jeszcze lepiej przygotowywały absolwentów do zawodowych wyzwań. Prof. Maciejewska przypomniała, że osoby legitymujące się dyplomem ukończenia filologii polskiej, mają szansę pracować m.in. w szkołach, instytucjach kulturach i mediach. Zresztą, jak powiedziała jedna ze studentek biorących udział w spotkaniu, „polonista może być kim tylko zechce”.

Wykładowcy opowiadali o tym, jak studia przygotowują do zawodu nauczyciela (dr hab. Renta Makarewicz, prof. UWM) oraz o tym, jakie stwarzają szanse dla własnego rozwoju (dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM). Dokonali także krótkiej prezentacji niektórych przedmiotów wchodzących w skład programu studiów (dr Piotr Przytuła).

W drugiej części spotkania wykładowcy oddali głos studentom i absolwentom. To oni, korzystając z własnych doświadczeń i wspomnień, podzielili się z kandydatami na studia informacjami o umiejętnościach nabytych podczas nauki, perspektywach, które dała im polonistyka oraz rozprawili się z niektórymi mitami, łącznie z tym, który każe kojarzyć studia polonistyczne jako prostą drogę do zawodu nauczyciela. Przykłady Rafała Milcewicza, który pasję do tańca łączy z pracą szkolnego polonisty oraz pisarza czy Urszuli Witkowskiej, którą filologiczne wykształcenie wyposażyło w kompetencje do odkrywczych działań na polu nowych technologii, są dowodem na to, że ścieżki polonistów mogą prowadzić w różnych kierunkach. Wystarczy na tej ścieżce zrobić pierwszy krok składając podanie o przyjęcie na filologię polską.

pp

w kategorii