Pomagajmy sobie

Konto szkoły przy Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie zasiliła spora kwota. Honorowy czek na sumę ok. 8 tys. zł złożył na ręce dyrektor szkoły Elżbiety Lefler, rektor UWM prof. Ryszard Górecki (27.01.).

Pieniądze to dochód z koncertu pod hasłem Ogrzewamy Serduszka, zorganizowanego przy współudziale RUSS UWM 29 grudnia. Rektor prof. Ryszard Górecki objął koncert honorowym patronatem. Do organizacji koncertu włączyły się także olsztyńskie firmy: MPEC, ARBET i OL-TERM oraz Miejski Ośrodek Kultury. Przedstawiciele firm obecni byli również przy przekazaniu czeku.

- Na co przeznaczymy pieniądze? Zadecydują o tym sponsorzy. Nasze potrzeby są zawsze te same. Chcielibyśmy zakupić nowe gry dydaktyczne, materiały plastyczne, a jeśli środki finansowe pozwolą, zmodernizować pomieszczenia szkoły. Dziękuję państwu z całego serca, my pomagamy dzieciom, aby łatwiej im było chorować, a państwo zechcieli pomóc nam – mówiła Elżbieta Lefler, odbierając czek.

Inicjatorem koncertu była firma MPEC, opiekująca się przyszpitalną szkołą. – Pomoc szkole traktujemy jako element naszej odpowiedzialności społecznej, jesteśmy przecież spółką komunalna – podkreślał Krystian Nowak, prezes spółki.

Natomiast Andrzej Bogusz, prezes ARBET powiedział – Należymy do firm, którym się powiodło. Mamy się czym dzielić, a inicjatywa była tak cenna, że warto było wziąć w niej udział.

- To kolejna akcja charytatywna naszych studentów. Dlaczego pomagamy? Taka jest nasza rola, pomagajmy sobie nawzajem, nie sami jesteśmy.. - mówił rektor prof. Ryszard Górecki.

Przyszpitalna szkoła to nie tylko beneficjent wspólnej akcji charytatywnej studentów UWM oraz olsztyńskich firm, to także miejsce studenckich praktyk.

Wszystkim organizatorom akcji rektor prof. Ryszard Górecki wręczył podziękowania.

 

mah

Fil m TUTAJ

w kategorii