Popkulturowe formy pamięci

plakat konferencji
Instytut Polonistyki i Logopedii UWM zaprasza na konferencję Popkulturowe formy pamięci organizowaną w dniach 20 - 21 kwietnia.

Celem sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w historii/przeszłości oraz pamięcią/historią w popkulturze – nie tylko globalną i współczesną, ale także rodzimą sprzed i po roku 1939. Jak zaznaczają organizatorzy, chcą przyjrzeć się formom, jakie przyjmuje pamięć i historia w popkulturze i kulturze masowej: np. mit Kresów, obraz Innego, w tym popkulturowy obraz relacji polsko-żydowskich, polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich czy polsko-ukraińskich, (nad)pisane przez popkulturę wątki „historyczne” dotyczące powstania warszawskiego (np. rekonstrukcje walk ulicznych, gadżety), „żołnierzy wyklętych” (np. masowość koszulek z nadrukami patriotycznymi) czy czasów PRL-u.

Organizatorzy zapraszają do dyskusji lingwistów, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych między innymi poniższymi zagadnieniami:

 • tropy znaczące w lekturze: mechanizmy konstruowania gatunku/fabuły/bohatera w opowieściach o historii/przeszłości.
 • mechanizmy tworzenia znaków, symboli i metafor popkultury w kontekście problematyki pamięci i przeszłości.
 • emancypacyjna rola literatury i kultury popularnej jako przestrzeni kontestacji, konfliktu, dyskusji, przekraczania granic w namyśle nad przeszłością.
 • popkultura a Inny oraz „dyskursy nieistniejące” – mechanizmy i narzędzia wyrażania tożsamości w literaturze i kulturze popularnej.
 • ideologia i aksjologia popkulturowych ujęć przeszłości okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
 • potencjał i blamaż popkulturyzacji przeszłości (casus powstania warszawskiego, „żołnierzy wyklętych”, rzeczywistości doby PRL).
 • podzwonne dla przeszłości w literaturze popularnej (popkultura i przeszłość – zagrożenia i szanse).
 • paradygmat mówienia o przeszłości w mediach (prasa, kino, komiks, Sieć, gry RPG).
 • (czy) popkulturyzacja polityki pamięci?
 • przeszłość/historia w Sieci.
 • historia przez pryzmat kiczu (np. czasy prehistoryczne, wieki średnie, I i II wojna światowa, Holocaust, epoka powojenna i PRL).
 • masowe formy upamiętniania (casus pomników w popkulturze, muzea, uroczystości jubileuszowe i rocznicowe dawniej i dziś)
 • obraz historii i przeszłości w muzyce rockowej.

 

Więej informacji:

 prof. dr hab. Sławomir Buryła, e-mail: slawomir.buryla_(at)_wp.pl

Lidia Gąsowska, lidiagasowska_(at)_wp.pl

w kategorii