Popołudniówka medialna

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zaprasza całą społeczność akademicką UWM na serię spotkań pod nazwą „Popołudniówka medialna”, podczas których chcemy dyskutować o nauce i edukacji.

Ponieważ nie możemy zaprosić Państwa do sal Wydziału Humanistycznego, proponujemy spotkanie na platformie Teams. Pierwsza „Popołudniówka medialna” odbędzie się 5 listopada, w czwartek, o 18.00. Dr hab. Anita Frankowiak, ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytucie Badań Edukacyjnych, a także profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, poruszy temat umiędzynarodowienia uczelni w perspektywie zmian w szkolnictwie wyższym.

Kod do spotkania to 22l8vjt.

w kategorii