Prawdziwe zmartwienie centrów symulacji

otwarcie CSM UWM – październik 2017 r.
Co spędza sen z powiek szefów centów symulacji medycznych działających przy polskich uczelniach? COVID-19? Nie, zmartwienie skąd wziąć pieniądze na ich funkcjonowanie po zakończeniu projektów, dzięki którym powstały i funkcjonują.

Centrum Symulacji Medycznej UWM zostało otwarte w październiku 2017 r. Powstało dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. UWM otrzymał na nie ponad 17 mln zł. Podobne centra symulacji medycznych z tego programu w 2 turach uruchomiło 18 polskich uczelni.

15 kwietnia 2021 r. Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej UWM był gospodarzem XI spotkania informacyjnego przedstawicieli uczelni medycznych reprezentujących centra symulacji medycznej. Z uwagi na sytuację epidemiczną odbyło się online. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i informacji o postępach w realizacji projektów, z których utworzone zostały centra. 

- Martwimy się o dalsze finansowanie centrów. Do tej pory pieniądze na utrzymanie centrów zapewnia dotacja z POWER. To duże koszty. Niektóre centra już kończą jednak projekty. Nasz np. zakończy się w 2023 r. Wszyscy stawiamy sobie pytanie: skąd wziąć środki na utrzymanie centrów. Bardzo liczymy na nową unijną perspektywę finansową. Będziemy się starać zdobyć pieniądze na centra z funduszy unijnych – relacjonuje dr inż. Ewa Kowalska, kierownik projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych, z którego powstało kortowskie CSM.

CSM UWM to jeden z nielicznych ośrodków dydaktycznych na UWM, w którym kształcenie w czasie pandemii idzie „pełną parą”. W semestrze zimowym studenci kierunku lekarskiego odbyli w nim 1440 godzin szkolenia, pielęgniarskiego – 1170, a położnictwa i ratownictwa – 950.

Uczestników spotkania powitał dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM rektor UWM oraz prof. n. med. Sergiusz Nawrocki, prorektor UWM ds. Collegium Medicum. Byli to przedstawiciele uniwersytetów medycznych w: Białymstoku, Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Krakowie  oraz filii UMK w Bydgoszczy. W spotkaniu udział wzięli również reprezentanci uczelni będących beneficjentami drugiego konkursu POWER, którego przedmiotem było także tworzenie wieloprofilowych centrów symulacji medycznej, tj. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na zdjęciu: otwarcie CSM UWM – październik 2017 r.

opr. lek

Spotkanie zostało zorganizowane z projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”, który współfinansowany jest ze środków unijnych. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania na kierunkach lekarskim i pielęgniarstwo poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego. Wartość projektu wynosi 17.313.095,97 zł, a okres jego realizacji do 30.06.2023 r. Kierownikiem projektu jest dr inż. Ewa Kowalska.