Prawnicy z Polski i Ukrainy będą współpracować

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podpisał porozumienie o współpracy z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym. Oprócz współpracy naukowej i dydaktycznej planuje także wymianę studencką z programu Erasmus+ oraz kurs - Szkoła Prawa Ukraińskiego.

Ścisła współpraca między Wydziałem Prawa i Administracji UWM a Wydziałem Prawa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego trwa już 4 lata. To skłoniło obie uczelnie do podpisania 23 stycznia 2020 r. w Tarnopolu porozumienia o współpracy. W spotkaniu udział wzięła ze strony UWM delegacja Wydziału Prawa i Administracji w składzie: ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM oraz dr Justyna Krzywkowska – pełnomocnik dziekana, a ze strony TNEU: prof. Andrij Krisowatyj, rektor uniwersytetu, prof. Sergij Banach, dziekan Wydziału Prawa i prof. Natalia Liszczynska.

- Rektor tarnopolskiego uniwersytetu wyraził nadzieję, że aktywna działalność rozpoczęta przez oba wydziały stanie się podstawą do rozwijania współpracy z innymi wydziałami i instytutami uniwersytetu - mówi ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM. - Porozumienie dotyczy współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, czyli prowadzenia wspólnych badań naukowych, organizowania konferencji i seminariów, wymiany pracowników naukowych, doświadczeń, publikacji, skryptów, podręczników, aplikowania o granty zewnętrzne, a także organizowania wspólnych działań kulturalnych - wyjaśnia ks. prof. Mieczysław Różański.

Ukraiński uniwersytet współpracuje z 17 krajami Unii Europejskiej, a także partnerami z Gruzji, Kanady, USA, Chin, Białorusi, Kazachstanu czy Mołdawii. Zajmuje 5. miejsce wśród ukraińskich uniwersytetów w rankingu GreenMetric World University Rankings 2019. Pracownicy tarnopolskiego uniwersytetu uczestniczą w programach ICEA (The International Cultural-Educational Association).

- Chcemy też poszerzyć naszą współpracę o program Erasmus+, ponieważ po obu stronach jest widoczne zainteresowanie wymianą studencką. Na Wydziale Prawa TNEU od 1999 r. działa Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego. Przyjazd studentów z Ukrainy pozwoli im poznać jeszcze lepiej specyfikę polskiego prawa. Z kolei na naszym wydziale planujemy uruchomić kurs – Szkoła Prawa Ukraińskiego. Dzięki temu uczestnicy kursu zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi roli i miejsca Ukrainy w kształtowaniu i funkcjonowaniu europejskiego systemu prawnego - podkreśla ks. prof. M. Różański.

Podczas zajęć uczestnicy kursu zdobędą wiedzę z podstaw ukraińskiego prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, podatkowego, finansowego oraz karnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-porównawczych. Ponadto dowiedzą się jakie są doświadczenia Ukrainy na arenie międzynarodowej, w tym zagadnienia związane z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce i Ukrainie.

syla