Profesor Jacek Paziewski z UWM laureatem nagrody im. prof. Barana

prof. Jacek Paziewski
Dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM, z Katedry Geodezji na Wydziale Geoinżynierii został laureatem VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Lubomira W. Barana.

Nagrodę otrzymał 3 października podczas inauguracji roku akademickiego na wydziale.

- Czuję radość i dumę z tego powodu, bo to nagroda prestiżowa, nagroda środowiska naukowego geodetów. To oznacza, że moja praca została przez środowisko dostrzeżona i doceniona. Jest mi miło, tym bardziej że jestem już drugim laureatem tej nagrody z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a to świadczy o prestiżu naszej uczelni w środowisku - podkreśla prof. Paziewski.

Prodesor Paziewski miał okazję poznać patrona nagrody, która trafiła w jego ręce.

- Profesor Baran nie prowadził zajęć z moim rokiem. Poznałem go, kiedy przyszedłem do pracy na uczelni, ale okazji współpracować nie miałem. To wielki autorytet - mówi prof. Paziewski.

W swojej pracy naukowej prof. Paziewski zajmuje się rozwojem metod i algorytmów do precyzyjnego wyznaczania pozycji. Są to metody oparte na danych z systemów nawigacji satelitarnej takich, jak: GPS, Galileo, GLONASS i chiński BDS.

- Te dane są potrzebne geodetom, ale to tylko wycinek ich zastosowań. Są wykorzystywane w nawigacji lądowej, w żegludze, lotnictwie, ale również w monitorowaniu deformacji i przemieszczeń gruntów i budowli. Obserwacje pochodzące z systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) mogą również z powodzeniem służyć do monitorowania atmosfery ziemskiej, co kolei ma przełożenie np. na prognozy pogody, czy telekomunikację – wyjaśnia laureat nagrody.

Geodeci satelitarni wyznaczają pozycję obiektów w terenie z dokładnością do kilku milimetrów. Czy takich danych używają obecnie wojska ukraińskie w walce z rosyjskimi?

- Nie można tego wykluczyć, bo systemy nawigacji satelitarnej powstały najpierw na użytek militarny, ale do celów wojskowych taka precyzja już nie jest potrzebna - dodaje Jacek Paziewski.

Prof. Jacek Paziewski jest absolwentem geodezji i kartografii na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM (2008). Cztery lata później na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a jego rozprawa doktorska została wyróżniona. Habilitację przyniósł mu natomiast cykl publikacji naukowych dotyczących doskonalenie metod precyzyjnego wyznaczania pozycji opartych o obserwacje GNSS (2018).

Badania prof. Paziewskiego koncentrują się na rozwoju metod opracowania danych z obserwacji GNSS. Jest autorem oryginalnych metod i algorytmów przetwarzania sygnałów GNSS oraz ich praktycznego wykorzystania. Jego rozwiązania i oprogramowania zostały zastosowane w automatycznych systemach opracowania obserwacji GNSS. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, kierownikiem 3 projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN, wykonawcą w 13 projektach, w tym 6 finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców i 4 nagród Rektora UWM za działalność naukową. Autor/współautor ponad 60 publikacji naukowych (cytowanych ponad 880 razy) oraz ponad 120 referatów na konferencjach naukowych.

Nagroda im. prof. Barana ma na celu popularyzację wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz podtrzymywanie pamięci o prof. Lubomirze Baranie - wybitnym polskim geodecie i uczonym związanym z UWM. Przyznawana jest co roku w drodze konkursu organizowanego przez Wydział Geoinżynierii UWM. Jej wysokość w VIII edycji wyniosła 10 tys. zł.

Laureaci poprzednich edycji

  • prof. Aleksander Brzeziński z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
  • prof. Dorota Grejner-Brzezińska, absolwentka ART, dziekan Wydziału Civil, Environmental and Geodetic Engineering na Ohio State University (USA) oraz prezydent amerykańskiego Instytutu Nawigacji (ION), członkini zespołu doradców prezydenta  USA Donalda Trumpa
  • dr hab. inż. Witold Rohm z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • prof. Wiesław Kosek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • prof. Mariusz Figurski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  • prof. Krzysztof Sośnica z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • prof. Janusz Bogusz z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

lek, WG, DC

w kategorii