Przyjaciele Muzeum Ziemi Piskiej z Wydziału Humanistycznego

Profesorowie Stanisław Achremczyk i Zbigniew Chojnowski, obaj z Wydziału Humanistycznego zostali Przyjaciółmi Muzeum Ziemi Piskiej.

Muzeum Ziemi Piskiej świętuje jubileusz 50-lecia. Z tej okazji 22 listopada w Piszu podczas gali z okazji 50-lecia istnienia muzeum zostali docenieni dwaj profesorowie z Wydziału Humanistycznego: Stanisław Achremczyk (jako przedstawiciel Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (na zdj. 1. z lewej) oraz Zbigniew Chojnowski (jeden z czołowych literaturoznawców Uniwersytetu (na zdj. 1. z prawej). Znaleźli się wśród 10 osób oraz instytucji wyróżnionych honorowym tytułem „Przyjaciela Muzeum Ziemi Piskiej”.

W uzasadnieniu napisano: „za wieloletnią współpracę oraz wsparcie merytoryczne w upowszechnianiu wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i dawnych mieszkańcach Ziemi Piskiej”.

Prof. Achremczyk należy do zespołu, przygotowującego naukową monografię Pisza. Prof. Chojnowski współpracuje z piskim muzeum od 1990 roku, wielokrotnie wygłaszając w jego siedzibie wykłady o literaturze i regionalizmie. Obaj humaniści regularnie publikują artykuły w recenzowanym roczniku „Znad Pisy”, wydawanym przez Muzeum Ziemi Piskiej. W 25. (jubileuszowym) zeszycie tego czasopisma Stanisław Achremczyk zamieścił tekst o mazurskich pastorach działających w wiekach od XVI do XVIII, Zbigniew Chojnowski zaś - o kobietach literatury, związanych z Warmią i Mazurami w XX stuleciu.

Statuetki wykonane przez Piotra Bogdaszewskiego - artystę rzeźbiarza wręczyli przyjaciołom dr Aneta Karwowska - dyrektor tej placówki oraz Andrzej Szymborski - burmistrz Pisza.

opr. lek