Rajd w obronie pszczół

plakat rajdu
Trzynaście Fiatów 126p wyruszy 9 września w tygodniowy rajd pszczelarzy po Polsce. 13 września odwiedzą Olsztyn i UWM. Jego celem jest zwrócenie uwagi na masowy spadek liczby pszczół w Polsce.

Rajd rozpocznie się w Krakowie, a zakończy 16 września w Koszalinie. Przebiegać będzie wzdłuż wschodniej granicy Polski. 13 września pszczelarze odwiedzą Olsztyn. Zatrzymają się pod zamkiem, gdzie spotkają się z prezydentem Olsztyna i lokalnymi pszczelarzami. Następnie przejadą do Kortowa, do Katedry Pszczelnictwa UWM. Tutaj posadzą lipy i spędzą towarzyski wieczór. Z Kortowa udadzą się następnego dnia do Gryźlin, gdzie także posadzą lipy przy ul. Miodowej i zwiedzą pasiekę mgr inż. Marii Wilde. Potem udadzą się do Olsztynka, a stamtąd do Dzierzgonia.

- Czy sytuacja pszczół w Polsce jest rzeczywiście aż tak zła, że trzeba organizować rajd, aby zwrócić na nie uwagę społeczeństwa?

- Tak, chociaż dane statystyczne Ministerstwa Rolnictwa wskazują, że liczba pszczelich rodzin w Polsce rośnie to nie są to dane miarodajne. Podają liczbę rodzin pszczelich zimą, czyli wtedy, kiedy pszczoły nie pracują na rzecz ludzi. Tymczasem zimą na skutek warrozy ginie od 10 do nawet 50% rodzin w pasiekach. W maju-czerwcu kwitnie u nas 80% roślin. Wtedy właśnie pszczoły są najbardziej potrzebne i wtedy właśnie ich nie ma. Skutek? Obniżone plony - wyjaśnia prof. Jerzy Wilde, kierownik Katedry Pszczelnictwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM, jeden z organizatorów i uczestników rajdu.

- Dlaczego rajd ”maluchami”?

- Bo kiedyś niemal każdy z nas zaczynał od tego samochodu. Mamy do niego duży sentyment i jest to już auto zanikając tak, jak pszczoły – informuje Piotr Mrówka prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły „Wiadomości Uniwersyteckie”. Więcej o rajdzie czytaj tu https://www.facebook.com/RajdMaluchami/.

lek

w kategorii