Rekrutacja śródroczna już trwa

Myślisz o tym, aby kontynuować naukę na wymarzonym kierunku studiów? Pospiesz się. Trwa śródroczna – zimowa rekrutacja na studia II stopnia na UWM.

Tegoroczną rekrutację śródroczną prowadzi 7 wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Geoinżynierii, Matematyki i Informatyki, Nauk Technicznych, Nauki o Żywności oraz Rolnictwa i Leśnictwa.

Rekrutacja dotyczy jedynie studiów II stopnia, na tzw. kierunki poinżynierskie.  Aby wziąć w niej udział, należy legitymować się dyplomem z tytułem inżyniera.

UWM oferuje 24 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych i 5 na studiach niestacjonarnych. Są to:

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 • Architektura krajobrazu
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Gastronomia – sztuka kulinarna
 • Geodezja i Kartografia
 • Geodezja i Kartografia - studia w jęz. angielskim
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Informatyka
 • Informatyka - studia w jęz. angielskim
 • Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria środowiska - studia w jęz. angielskim
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona środowiska - studia w jęz. angielskim
 • Odnawialne źródła energii
 • Rolnictwo
 • Rolnictwo - studia w jęz. angielskim
 • Rybactwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w jęz. angielskim
 • Towaroznawstwo
 • Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 • Budownictwo
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Rolnictwo
 • Zootechnika

UWM przygotował łącznie ok. 840 miejsc, w tym ok. 700 na studiach stacjonarnych. Część z nich oferowana jest na studiach realizowanych w języku angielskim.

- Osoby zainteresowane rekrutacją muszą utworzyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wpisać swoje dane osobowe, wybrać kierunek i dostarczyć do dziekanatu wydziału, na którym zamierzają studiować, zaświadczenie o wyniku studiów. Należy też wnieść opłatę rekrutacyjną wynoszącą 85 złotych - na indywidualne konto w IRK - przypomina Agnieszka Zdanowska z Biura ds. studenckich UWM.

Internetowa rejestracja kandydatów trwa od 1 do 16 lutego.

opr. syla

w kategorii