Rektor UWM powołany w skład Rady Konsultacyjnej PKA

Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM wszedł w skład Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie strategicznych kierunków rozwoju PKA.

Radę Konsultacyjną Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołał prof. Stanisław Wrzosek, przewodniczący PKA.

- Z zadowoleniem przyjąłem propozycję wejścia w skład tego gremium. Jestem gotów pracować na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Robiłem to przez 8 lat będąc prorektorem ds. kształcenia na naszej uczelni, a teraz będę mógł wykorzystać to doświadczenie w szerszym zakresie – podkreśla prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

W skład rady, oprócz prof. Jerzego Przyborowskiego, weszli także: prof. Jan Głuchowski, Mateusz Grochowski (przewodniczący Parlamentu Studentów RP), prof. Mirosław Kalinowski, dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. Zbigniew Marciniak, prof. Leszek Pączek, Dominik Postaremczak (koordynator ekspertów PKA ds. współpracy z pracodawcami), prof. Marek Rocki, dr hab. Mieczysław Socha, prof. Danuta Strahl, prof. Jerzy Uścinowicz, prof. Grzegorz Węgrzyn. Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej został prof. Adam Budnikowski.

Rada Konsultacyjna Polskiej Komisji Akredytacyjnej  jest organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego oraz prezydium PKA w zakresie określenia strategicznych kierunków funkcjonowania, bieżącej działalności oraz założeń strategii działania i planów współpracy międzynarodowej komisji.

Pierwsze posiedzenie rady odbędzie się w grudniu. Na spotkaniu określone zostaną obszary działań.

syla