Rusza studencka poradnia logopedyczna

ćwiczenia logopedyczne
Nieodpłatne porady logopedyczne, diagnozy i terapie logopedyczne. Od lipca na Wydziale Humanistycznym UWM rusza Studencka Poradnia Logopedyczna.

Po uruchomieniu pogotowia językowego w Instytucie Polonistyki i Logopedii UWM kolejna inicjatywa. Studenci pierwszego roku logopedii studiów magisterskich uruchamiają Studencką Poradnię Logopedyczną, w której pod okiem doświadczonych specjalistów będą udzielać nieodpłatnych porad logopedycznych, stawiając diagnozy, programując i prowadząc terapie logopedyczne osób w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Poradnia pełnić będzie także funkcję szkoleniową i pozwoli studentom doskonalić umiejętności.

Oferta poradni kierowana jest do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem i Zespołem Aspergera, oligofazją, niedosłuchem, jąkaniem, wadami wymowy. Zgłaszać się mogą także osoby dorosłe z różnymi zaburzeniami mowy, m.in. afazją, dyzartrią, chorobami demencyjnymi a także wszyscy, którzy chcą doskonalić dykcję, emisję i higienę głosu. Diagnoza i terapia będą odbywać się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym nie tylko w pomoce logopedyczne, ale także w lustro weneckie, umożliwiające bliskim obserwację zajęć z sąsiedniego pomieszczenia.

Poradnia logopedyczna powstała z inicjatywy dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz oraz dr Ewy Hrycyny z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM.

opr.mah