Samorząd wsparł Akademię Biznesu

Równo 300 tys. zł dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego otrzymał UWM na kontynuowanie Akademii Biznesu. To już trzecie tak duże wsparcie samorządu województwa.

Umowę o dofinansowaniu Akademii Biznesu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego 6 maja podpisali Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa, Sylwia Jaskulska – członek zarządu i prof. Jerzy Jaroszewski - prorektor UWM ds. nauki.

- To poważne wsparcie finansowe. Pokrywa większość rocznych kosztów funkcjonowania naszej szkoły. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni samorządowi. Dzięki niemu nasza inicjatywa może profesjonalnie działać, a studenci i doktoranci mogą kształcić się bezpłatnie - zapewnia prof. Bogdan Włodarczyk, dyrektor akademii.

Samorząd województwa udziela UWM dotacji celowej już po raz trzeci. W latach 2018 i 2019 przekazał UWM na akademię podobne kwoty.

- Zmianę sytuacji na rynku pracy w naszym regionie może przynieść przede wszystkim dobra współpraca na linii biznes - wyższe uczelnie - samorządy lokalne. Dbałość o odpowiednie wykształcenie oraz o rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej na Warmii i Mazurach przy udziale funduszy europejskich, jak też środków własnych, świadczy o dobrej gospodarności finansowej i doskonałych pomysłach na rozwój naszego województwa - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Akademia Biznesu to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Jest to międzywydziałowa jednostka, która uczy swych studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy. Jest wzorowana na wiodących placówkach skandynawskich, które najlepiej łączą naukę ze środowiskiem biznesu. Korzysta zatem z najlepszych wzorców w rozwoju przedsiębiorczości studentów oraz ze sposobów komercjalizacji wyników badań.

Dla kogo jest ta szkoła? Dla studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli II semestr, studentów studiów II stopnia i doktorantów UWM oraz PAN.

Zajęcia w Akademii Biznesu odbywają się w Kortowie w Starej Kotłowni, gdzie ma swą siedzibę oraz we współpracujących z nią firmach. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy, w tym z USA, Włoch i Rumunii oraz przedstawiciele biznesu - odnoszący sukcesy, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymują wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomagają im opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menedżerskich. Poza tym akademia współpracuje z Olszyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Akademia zrywa z tradycyjnym podziałem na wykłady, ćwiczenia i praktyki zastępując je warsztatami, spotkaniami z ludźmi biznesu, rozwiązywaniem problemów rynkowych i tworzeniem własnego modelu biznesu. Jednym ze sposobów uczenia się w niej jest np. gra symulacyjna związana z własną firmą. Ponieważ słuchaczy jest zawsze tylko 30 – to z każdym z nich nauczyciele pracują indywidualnie. Jak sobie zatem radzi w obecnej sytuacji, gdy nauka odbywa się zdalnie?

- Ponieważ zerwaliśmy z tradycyjnymi formami nauczania – to obecnie nie jest nam łatwo. Korzystamy z platformy internetowej MS Teams i Moodle, odbywają się indywidualne konsultacje, ale to nie jest realizacja naszej idei. Traktujemy jednak tę sytuacje jako przejściową i przygotowujemy się już do nowego roku akademickiego – wyjaśnia prof. Włodarczyk.

Nauka w Akademii Biznesu UWM trwa 2 semestry i jest bezpłatna.

lek

 

w kategorii