Seminarium kół naukowych na Wydziale Nauk Społecznych

Studenckie Koło Naukowe „Kreatywni” i Koło Naukowe Wolontariatu zapraszają na seminarium kół naukowych poświęcone pracy społecznej.

XI Seminarium Kół Naukowych Praca socjalna wobec współczesnych procesów społecznych odbędzie się 8 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych UWM w siedzibie wydziału przy ul. Żołnierskiej. Jest organizowane z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Organizatorzy proponują rozważania na temat roli pracy socjalnej wobec współczesnych procesów społecznych i dyskusję nad następującymi obszarami tematycznymi: relacje międzyludzkie, altruizm, wolontariat, współpraca, konflikt, dezorganizacja.