Seminarium Studenckich Kół Naukowych Prawa Kanonicznego

Czy każdy ma prawo do sakramentów i sakramentaliów? Na te pytanie spróbują odpowiedzieć prelegenci podczas II Ogólnopolskiego Seminarium Studenckich Kół Naukowych Prawa Kanonicznego.

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego, Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów oraz Kortowski Przegląd Prawniczy serdecznie zapraszają pracowników oraz studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego do wysłuchania prelekcji i udziału w dyskusji w ramach II Ogólnopolskiego Seminarium Studenckich Kół Naukowych Prawa Kanonicznego pt. Czy każdy ma prawo do sakramentów i sakramentaliów?

Seminarium odbędzie się 27 lutego (czwartek) o godz. 10.00 w Auli Błękitnej Centrum Konferencyjnego UWM. Szczegółowy program.

Patronat honorowy nad Seminarium objął JE Abp dr Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński.

w kategorii