Z Senatu 7.4.2020 r.

pusta sala obrad Senatu UWM
Względy bezpieczeństwa spowodowane epidemią choroby COVID-19 i rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zalecającego uczelniom przejście na pracę zdalną określiły tryb pracy Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Po raz pierwszy obrady toczyły się on-line.

Mimo obostrzeń spowodowanych epidemią, Uniwersytet zachowuje ciągłość pracy. Nauczanie odbywa się za pomocą platform do e-learningu. Zdalnie toczyły się też 7 kwietnia obrady Senatu UWM. Członkowie Senatu spotkali się na wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Wszystkie uchwały zostały podjęte w głosowaniu elektronicznym. Obrady trwały od godz. 10.00 do 12.00.

- Senat po raz pierwszy obradował elektronicznie ale my byliśmy przygotowani, prowadzimy przecież w taki sposób zajęcia ze studentami. To jest dobra metoda w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy - mówi prof. Sławomir Przybyliński, prorektor ds. kadr.

Wszystkie punkty programu obrad zostały zrealizowane.

- Zostały zaprezentowane sylwetki 2 kandydatów na rektora w kadencji 2020-2024. Na to stanowisko kandydują prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów oraz prof. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Obu kandydatów Senat zaopiniował pozytywnie - mówi prof. Sławomir Przybyliński.

Senat zatwierdził też pakiet uchwał dydaktycznych dotyczących programu studiów na kierunkach teologia, zarządzanie i weterynaria oraz wysłuchał sprawozdania kanclerza mgr. Andrzeja Góździa dotyczącego budowy siedziby wydziałów Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. Uchwałą Senatu został odrzucony protest wyborczy złożony przez Andrzeja Adamowicza, przewodniczącego NZZP UWM w Olsztynie „Prawda”. Na podstawie Uchwały Senatu nr 678 z dnia 7 kwietnia  2020 r. oraz Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 4 z  dnia 13 marca 2020 r. protest wyborczy został w całości odrzucony.

- Wszystko poszło sprawnie, procedowanie przebiegało bez zakłóceń. Zabierający głos widoczni byli w kamerach. Osobom czuwającym nad sprawnym przebiegiem obrad należą się wyrazy uznania. Mam już informację od członków Senatu, że wszystko odbyło się bardzo dobrze - dodaje prof. S. Przybyliński.

O ile sytuacja spowodowana epidemią się nie zmieni i obostrzenia zostaną utrzymane, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kadencję 2020-2024 zostanie wybrany również drogą elektroniczną. Kalendarz wyborczy ustala dzień wyborów rektora na 28 kwietnia, zatwierdzenie wyników wyborów nastąpi 5 maja.

mah

na zdj. pusta sala obrad Senatu UWM, po raz pierwszy obrady toczyły się zdalnie

w kategorii