Siedmiu stypendystów ministra z UWM

Dr hab. Jewhieni Żałniarowicz
Dwustu jedenastu wybitnych młodych naukowców, w tym, aż 7 z UWM otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendyści ministra z UWM to: dr inż. Wioleta Chajęcka Wierzchowska - technologia żywności, dr Karol Kisiel – sztuki muzyczne, dr hab. Jewhieni Żałniarowicz (na zdj.), dr Natalia Ziółkowska i dr Marcin Śmiałek – wszyscy z weterynarii oraz mgr inż. Joanna Nowosad - rybactwo i dr Paweł Konieczka – drobiarstwo.

- 7 osób to bardzo dobry wynik. W poprzednich latach stypendia ministra nauki otrzymywało z naszej uczelni mniej osób – komentuje Anna Smoczyńska, kierowniczka Biura Nauki.

Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą otrzymywać stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez 3 lata. Udało nam się skontaktować z dr Jewhienim Żałniarowiczem. Bardzo się ucieszył, kiedy dowiedział się, że minister przyznał mu stypendium.

- Przeznaczę je częściowo na dalszy rozwój naukowy. Częściowo, bo myślę z żoną o zamianie mieszkania na większe. Mamy 2 córki w wieku 3,5 i 1,5 roku i obecne mieszkanie staje się już za ciasne – zdradza plany naukowiec.

Dr hab. Jewhieni Żałniarowicz jest absolwentem weterynarii na UWM (2010 r.). Doktorat 2018 r., a od lipca 2019 r. doktorem habilitowanym. Specjalizuje się w ortopedii twardej zwierząt towarzyszących.

Dr Paweł Konieczka zajmuje się badaniami fizjologii przewodu pokarmowego drobiu. Jest kierownikiem grantu dotyczącego zastosowania ekstraktu z marihuany do leczenia chorób przełyku kurczaków i młodych indyków. Pracuje także w projekcie kierowanym przez prof. Jana Jankowskiego. Dr Konieczka ma obecnie otwarty przewód habilitacyjny, który spodziewa się z wynikiem pozytywnym zakończyć w przyszłym roku.

- Dr Konieczka jest naszym pracownikiem od stycznia tego roku, zatrudnionym w projekcie dotyczącym badań nad żywieniem indyków. Cieszę się z jego sukcesu i mam nadzieję, że zachęci go do pozostania w Olsztynie na stałe - mówi prof. Jan Jankowski kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

- Bardzo się cieszę z tego stypendium, bo oprócz znaczenia finansowego ma on także znacznie prestiżowe Zamierzam dalej pracować naukowo i pomoże mi w zdobywaniu kolejnych grantów – wyjaśnia stypendysta.

- Stypendium ministra dla Joanny Nowosad – doktorantki w Katedrze Rybactwa to właściwie kontynuacja – żartuje dr Krzysztof Kupren promotor jej pracy doktorskiej. - W roku 2018 otrzymała stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, a w latach 2016 -2019 otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.Swój status naukowy i sukcesy zawdzięcza dużej pracowitości, skrupulatności, konsekwencji, otwartości, pokorze oraz umiejętności pracy w zespole. W kontaktach interpersonalnych bardzo życzliwa i pomocna. Zawsze można na nią liczyć – chwali podopieczną dr Kupren.

Tematyka badań prowadzonych przez dr Wioletę Chajęcką-Wierzchowską  (na zdj. w galerii poniżej) oscyluje wokół antybiotykooporności drobnoustrojów - jednego z najważniejszych obecnie problemów globalnych. Jako technolog żywności i mikrobiolog prowadzi je na szczepach bakterii izolowanych z żywności. Doświadczenie naukowe zdobywała w kraju i za granicą m.in. na uniwersytetach w: Barcelonie, Lizbonie, Salonikach, Madrycie, Lipsku i w Instytucie Pasteura we Francji. Wyniki swoich badań prezentowała m.in. w Mediolanie, Walencji, Glasgow, Paryżu, Berlinie, Barcelonie, Madrycie, Izmirze. Jako kierownik i wykonawca brała udział w realizacji 11 projektów badawczych.

- Stypendium to przede wszystkim wyraz uznania za prowadzoną działalność naukową. Poza oczywistym aspektem finansowym stypendium daje ogrom satysfakcji, poczucie, że warto pracować, być konsekwentnym a nade wszystko robić to z pasją. Jest to motywacja do dalszych wysiłków i wyzwań. Myślę, że będzie to też swego rodzaju siła napędowa dla całego zespołu, zwłaszcza dla doktorantów z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności twierdzi stypendystka

W tym roku wpłynęło do ministra prawie 1,5 tys. wniosków o stypendium, z których ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Najwięcej, bo aż 23 stypendystów, wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17 ‒ z Uniwersytetu Warszawskiego, a 10 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNISW przeznaczyło ponad 40 mln zł.

lek

lek