Skuteczna współpraca kortowsko-chińska

Duży sukces naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego! W pierwszym polsko-chińskim konkursie bilateralnym prowadzonym przez NCBR wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) dofinansowanie otrzymały aż 2 projekty z UWM.

We współpracy z naukowcami chińskimi realizowane będą następujące programy: „Innowacyjne technologie produkcji składników funkcjonalnych pochodzenia mlecznego i rozwój nowych produktów", który realizują naukowcy z Wydziału Nauki o Żywności oraz projekt pt. „Artemis. Rozwój zaawansowanej metodologii dla wielosystemowych serwisów jonosferycznych czasu rzeczywistego” , który poprowadzą naukowcy z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa a dokładnie z  Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, kierowanego przez prof. Andrzeja Krankowskiego.

Innowacyjne produkty mleczne wkrótce na rynku

Projekt Innowacyjne technologie produkcji składników funkcjonalnych pochodzenia mlecznego i rozwój nowych produktów (DairyFunInn) zgłoszony przez Wydział Nauki o Żywności otrzymał prawie 2 mln zł dofinansowania. Rozpocznie się we wrześniu tego roku a zakończy w sierpniu 2022 r. Naukowcy opracują kluczowe technologie związane z szybką selekcją i rozdziałem składników funkcjonalnych mleka (pochodne laktozy, białka mleka, białka otoczki kuleczek tłuszczowych) oraz modyfikacją molekularną, transformacją biologiczną, stabilnością i systemem oceny bezpieczeństwa. W efekcie na polski i chiński rynek trafią innowacyjne produkty mleczne, wzbogacone o wysokiej jakości składniki.

Kierownikiem projektu ze strony UWM jest prof. Bogusław Staniewski (na zdj.) kierujący Katedrą Mleczarstwa i Zarządzania Jakością na WNoŻ. W badania będą zaangażowani pracownicy naukowi aż 5 katedr WNoŻ: Mleczarstwa i Zarządzania Jakości; Biochemii Żywności; Żywienia Człowieka; Inżynierii i Aparatury Procesowej; Towaroznawstwa i Badań Żywności)

- Projekt badawczy, który obecnie rozpoczynamy to nie jedyne wspólne przedsięwzięcie naszego wydziału z partnerami chińskimi. Wspólnie z Uniwersytetem w Pekinie od kilku lat tworzymy konsorcjum badawcze. Przyjmujemy także na nasz wydział studentów z Chin – wyjaśnia prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności.

Współpraca naszych naukowców z partnerami z Chin datuje się od 2016 r. Wtedy gościem sympozjum poświęconego technice i technologii w przemyśle mleczarskim, organizowanego przez WNoŻ był prof. Yang z Uniwersytetu Technologii i Biznesu (BTBU) w Pekinie, a następnie z wizytą naukową do BTBU pojechała prof. M. Darewicz.  Przedstawiła stronie chińskiej ofertę kształcenia na WNoŻ i możliwości współpracy naukowo-przemysłowej w zakresie mleczarstwa.

- Jesteśmy najlepszym wydziałem w kraju kształcącym kadry dla przemysłu mleczarskiego. Mamy doskonałe pracownie i laboratoria, w tym halę technologiczną pozwalającą na praktyczne kształcenie studentów - podkreśla prof. Darewicz.

W projekcie DairyFunInn UWM zrealizuje 4 zadania (z 8): m.in. zbada współzależność pomiędzy spożyciem a oczekiwaniami konsumentów wobec prozdrowotnych produktów mleczarskich, poprowadzi badania jakości wybranych innowacyjnych produktów mleczarskich, a także badania dotyczące izolacji, utrwalenia i oceny bioaktywnych właściwości bioaktywnych składników wyizolowanych z mleka.

Partnerzy UWM ze strony chińskiej to: Pekiński Uniwersytet Technologii i Biznesu (BTBU), Instytut Nauki o Żywności i Technologii Chińskiej Akademii Wiedzy Rolniczej, Uniwersytet Nauki i Technologii w Tinjin (TUST) oraz mleczarnia Shijiazhuang Junlebao.

Jonosfera coraz bliższa

ARTEMIS to projekt poświęcony pracom nad modelowaniem jonosfery w czasie rzeczywistym dla rozwijających się satelitarnych systemów nawigacyjnych – europejskiego Galileo i chińskiego BeiDou. Jego kierownikiem jest prof. Andrzej Krankowski. Dlaczego wysłał wniosek właśnie na konkurs polsko-chiński?

- CDRŚK już od lat współpracuje z chińskimi ośrodkami naukowymi, zarówno goszcząc chińskich naukowców w Olsztynie, jak i odwiedzając instytucje badawcze Państwa Środka. Obopólnie owocna współpraca i przyjacielskie stosunki skłoniły prof. Yunbina Yuana oraz dr. Zishena Li do zaproszenia  naszego zespołu do wspólnej realizacji projektu - wyjaśnia prof. Krankowski.

Wniosek na konkurs przygotowali naukowcy kortowscy we współpracy z Akademią Optoelektroniki Chińskiej Akademii Nauk. Projekt ARTEMIS potrwa 3 lata i otrzymał 200 tys. euro dofinansowania. Polscy i chińscy naukowcy dzięki współpracy zamierzają opracować jednolite modele jonosferyczne dla wszystkich liczących się systemów nawigacyjnych (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) działających w czasie rzeczywistym. Badania w Kortowie będzie prowadzić zespół w składzie: prof. Andrzej Krankowski, dr Irina Zacharenkowa (Zakharenkova), dr Juri Czerniak (Cherniak) oraz doktoranci: mgr Kacper Kotulak (na zdj. z prawej ) i Adam Froń (z lewej).

- To młodzi, bardzo zdolni ludzie. Realizują już wspólnie 4 projekty z NCN i teraz ten 5. z NCBR. To dla nich szansa na dalszy rozwój naukowy – chwali swych współpracowników prof. Krankowski.

Zespół profesora Krankowskiego ma już niemałe doświadczenie w realizacji podobnych projektów. W zeszłym roku zakończył 2 projekty finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, które poświęcone były badaniom jonosfery pod kątem rozwoju systemu Galileo. We wszystkich projektach przewidziane są stypendia i stanowiska dla doktorantów i młodych doktorów. Obecnie Centrum kształci 4 doktorantów. Wszyscy biorą udział w pracach i otrzymują finansowanie z grantów naukowych.

lek, mah