Spotkanie przedwyborcze

Czas na inwestycje w człowieka – to motto spotkania przedwyborczego prof. Ryszarda Góreckiego - obecnego rektora i jedynego kandydata na to stanowisko w nadchodzących wyborach.

Spotkanie przedwyborcze prof. Ryszard Góreckiego z kolegium elektorskim odbyło się 10 marca w auli. im. prof. Gotowca. Składało się z 2 części. W pierwszej rektor przedstawił swój program wyborczy, w drugiej - odpowiadał na pytania uczestników spotkania.

Swoje wystąpienie prof. R. Górecki zaczął od przypomnienia programu działania, który zaproponował społeczności uniwersyteckiej 4 lata temu. Zwrócił uwagę, że jego naczelnym zadaniem było wtedy przywrócenie uczelni płynności finansowej i tego w ciągu 4 lat dokonał. Wtedy UWM miał ponad 50 mln zł długu. Teraz - na koniec 2015 r. – 0 zł.

- Uczelnia osiągnęła to nie uciekając się, jak niektóre, do zwolnień grupowych pracowników. W tym trudnym czasie płace kadry akademickiej UWM wzrosły średnio o 27-28% - zaakcentował prof. Górecki.

Kolejnym zadaniem był rozwój kształcenia. W ciągu tej kadencji w ofercie edukacyjnej UWM pojawiło się 17 nowych kierunków studiów. Rektor zwrócił uwagę na zmiany w zarządzaniu uczelnią. UWM zaczął korzystać z nowoczesnych elektronicznych systemów księgowych, kadrowych, płacowych, administracyjnych. Uruchomił nowe moduły USOS, system SYLBUS, elektroniczne indeksy.

Rektor omówił także sferę nauki. W kadencji 2012-16 UWM zwiększył liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora do 25. Wydział Medycyny Weterynaryjnej w tym czasie otrzymał akredytację europejską i status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Zwiększyła się liczba wydziałów z kategorią naukową A. Studenci medycyny najlepiej w Polsce zdali Lekarski Egzamin Końcowy.

Mijająca kadencja, chociaż finansowo trudna, zapisała się w historii UWM wcale nie małymi inwestycjami – rzędu ok.87 mln zł (przy wkładzie własnym UWM ok. 22 mln zł) i remontami na kwotę 19 mln zł.

Prezentując dorobek kończącej się kadencji rektor nie unikał kwestii trudnych, niepowodzeń. Za takie uznał za małą ofertę kształcenia w języku angielskim, słabe umiędzynarodowienie, słabą rozpoznawalność naukowców UWM z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i technicznych, co m.in. przekłada się na niewielką skuteczność w pozyskiwaniu grantów na badania.

Bilans kadencji uznał jednak za dodatni. To, że tak się stało, zdaniem rektora wynikło z silnego zaangażowania się społeczności uniwersyteckiej, dobrej współpracy z wydziałami i rzetelnej realizacji zadań.

W drugiej części swego wystąpienia rektor przedstawił najważniejsze jego zdaniem zadania stojące przed uczelnią do roku 2020.

- Przyszłość Uniwersytetu nie będzie już zależeć od liczby studentów, lecz jakości badań naukowych. Dlatego teraz nastał czas na inwestycję w człowieka – podkreślał.

W nadchodzącej kadencji rektor chciałby bardziej uzależnić system wynagradzania pracowników naukowych UWM  od jakości badań. Sposobem na to ma być m.in. odpowiedni system motywacyjny. Jednocześnie zapewnił, że będzie się starać, aby wpłynąć na zmianę obecnego modelu przydzielania grantów, który preferuje tych, którzy już je zdobywali.

- Musimy należeć do I ligi – zaapelował rektor. Co przez to rozumie? Dalsze wzmacnianie jednostek reprezentujących tradycyjnie mocne dziedziny nauk, z których słynie UWM, czyli nauk o życiu. Chce jednak wspierać również te, które się muszą dopiero przebijać, ułatwiając im tworzenie z tymi silnymi zespołów międzywydziałowych lub wchodzenie do konsorcjów z silnymi jednostkami spoza naszej uczelni.

Rektor zadeklarował także dalsze wspieranie rozwoju medycyny na UWM, w tym przekształcenie wydziału w Kolegium Medyczne i dalszą rozbudowę uniwersyteckiego szpitala.

To, że w kadencji 2016-20 priorytetem ma być rozwój kadry naukowej UWM, w tym także sprowadzanie specjalistów z zagranicy nie oznacza, iż rektor zaniecha inwestycji. Plan inwestycyjny na tę kadencję wynosi 233 mln zł. Składa się na niego m.in. budowa nowej siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych, budowa Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny i Przyrodolecznictwa, program rewitalizacji obiektów zabytkowych i termomodernizacja. O pieniądze na te inwestycje uczelnia będzie się starać z programów europejskich. 5 uniwersyteckich projektów już znalazło uznanie u władz regionu.

Rzeczowa i klarowna prezentacja dorobku i planów zajęła rektorowi 30 minut. Następnie nadszedł czas pytań. Studenci z samorządu studenckiego chcieli np. wiedzieć, czy uczelnia może im pomóc zarabiać i czy mogą spodziewać się przeniesienia Studium Języków Obcych w dogodne miejsce. Związkowcy interesowali się m.in. funduszem świadczeń socjalnych i wynagrodzeniem za nadgodziny. Na pytania studenckie rektor mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi: tzn., że są możliwości zatrudniania studentów przy niektórych dorywczych pracach, a SJO z ul. Obrońców Tobruku zostanie przniesione do Kortowa. Na pytania o wysokość funduszu socjalnego i nadgodzin - jednak już nie, gdyż na te fundusze składa się wiele czynników, w tym wiele niezależnych od uczelni.

W trakcie spotkania prof. Ryszard Górecki, kandydat na stanowisko rektora zgodnie z ordynacją wyborczą przedstawił swoich kandydatów na stanowiska prorektorów. Są to: ds. ekonomicznych i rozwoju - dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM; ds. kadr - prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prof. zw.; ds. nauki - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski; ds. kształcenia i studentów - dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM; ds. uczelni medycznej - prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. zw.

lek

w kategorii