Strategiczne koncepcje bezpieczeństwa morskiego RP

plakat informacyjny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Zakład Studiów Strategicznych i Wojskoznawstwa zapraszają 12 grudnia na seminarium naukowe.

Seminarium Strategiczne koncepcje bezpieczeństwa morskiego RP  odbędzie się 12 grudnia (czwartek) o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego UWM (Kortowo, ul. K. Obitza).

Referaty wygłoszą:

komandor prof. dr hab. Andrzej Drzewiecki z Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - Polska obecność na morzu. Pytania o przyszłość marynarki wojennej i polityki morskiej państwa.

dr Grzegorz Kała – Myśl strategiczna a przyszłość polskiej polityki morskiej i marynarki wojennej.

Bartłomiej Drzewiecki - Wojna informacyjna jako narzędzie wpływu na polską politykę morską.