Stypendium Adenauera dla naszego studenta

Kamil Dejna, student UWM
Kamil Dejna, student filologii germańskiej otrzymał stypendium „Sur Place” przyznawane przez niemiecką Fundację Konrada Adenauera. To prestiżowe stypendium otrzymują młodzi i uzdolnieni studenci uczelni wyższych, którzy w przyszłości będą budować elity rządzące swoich krajów.

Kamil Dejna z UWM związany jest od 3 lat. W czerwcu ukończył studia licencjackie na kierunku filologia germańska i obronił pracę licencjacką pt. „Zapożyczenia we współczesnym języku niemieckim na przykładzie wybranych artykułów z tygodnika „Der Spiegel"(„Entlehnungen im Gegenwartsdeutschen am Beispiel der ausgewählten Artikel aus dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel"). Jego praca została nominowana do nagrody Georga i Marii Dietrichów za najlepszą pracę dyplomową napisaną w Katedrze Filologii Germańskiej UWM. W październiku rozpoczął studia magisterskie na tym samym kierunku. Jak to się stało, że został stypendystą Fundacji Konrada Adenauera?

- W sierpniu pracowałem z moimi dwiema koleżankami z roku w Niemczech. Pewnego dnia, po powrocie z pracy, zacząłem przeglądać Facebooka i tam wyskoczył mi post Fundacji Konrada Adenauera o stypendium „Sur-Place". Słyszałem już wiele pozytywnych słów na temat tej fundacji i jej działalności, więc postanowiłem dowiedzieć się jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać stypendium – wspomina Kamil.

Wśród wymagań były m.in. znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1, dobre wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne i polityczne, napisanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i niemieckim oraz otrzymanie dwóch opinii od nauczycieli akademickich.

- Pomyślałem, że spełniam te kryteria, więc zdecydowałem się aplikować. Nic mnie to nie kosztuje, a zawsze warto próbować. Skontaktowałem się m.in. z prof. Anną Dargiewicz, kierownikiem Katedry Filologii Germańskiej UWM oraz dr Aliną Dorotą Jarząbek, zastępcą kierownika Katedry Filologii Germańskiej UWM, które zgodziły się napisać o mnie dwie opinie. Napisałem też CV i list motywacyjny w dwóch językach, zebrałem inne wymagane dokumenty i wysłałem je. Po miesiącu dostałem informację, że zostałem zakwalifikowany do kolejnego etapu – mówi Kamil.

Przedstawiciele fundacji zaprosili Kamila do swojej siedziby w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się 26 września.

- Rozmowa trwała 20 minut. Prowadzona była w języku niemieckim i dotyczyła mojej aktywności społeczno-politycznej, obecnej sytuacji w Polsce i Europie, a także moich zainteresowań i planów na przyszłość. Towarzyszył mi ogromny stres, ale byłem zadowolony z przebiegu spotkania z komisją stypendialną. Odpowiedziałem na wszystkie pytania i miałem możliwość wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów – dodaje Kamil.

Kilka dni po rozmowie student otrzymał informację, że został zakwalifikowany do programu stypendialnego Fundacji Konrada Adenauera.

- To dla mnie wielkie wyróżnienie i powód do dumy, ponieważ zostałem wybrany spośród grona wielu kandydatów. Jako stypendysta otrzymuję przez 10 miesięcy wsparcie finansowe od fundacji na realizację własnych planów i celów. Dodatkowo będę uczestniczyć w spotkaniach semestralnych z innymi stypendystami, z którymi mogę wymieniać się doświadczeniami, poglądami i nowymi umiejętnościami. Będę miał również możliwość wzięcia udziału w licznych wykładach, seminariach i spotkaniach ze znanymi politykami i ludźmi kultury. To dobra okazja, aby poznać wiele osób, które na co dzień obserwuje się na szklanym ekranie – nie kryje zadowolenia Kamil.

Kamil przyznaje, że ciągle poszukuje swojej drogi życiowej i plany na przyszłość mu się zmieniają. Wie natomiast jedno: przyszłość chce łączyć z językiem niemieckim.

- Filologia germańska to kierunek, który daje mi dużo radości i satysfakcji. Przychodzę chętnie na zajęcia i cieszę się, że każdego dnia mogę polepszać swoje umiejętności językowe. Dlatego chciałbym nauczyć się tego języka jak najlepiej i wykorzystać go do przyszłej pracy w naszym kraju bądź za granicą. Uważam, że znajomość języka niemieckiego daje dużo możliwości na rynku pracy – podsumowuje Kamil.

syla