Stypendyści do zatwierdzenia

Już 28 marca w starej kotłowni w Kortowie odbędzie się XVIII posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas spotkania członków Komitetu zostanie zatwierdzona lista stypendystów projektu o akronimie RIM WIM. Projekt, który ma na celu wsparcie młodych naukowców regionu Warmii i Mazur jest realizowany przez CIiTT i stanowi czwarty projekt wspierający doktorantów i młodych pracowników naukowych naszego województwa.

W skład Komitetu  wchodzą przedstawiciele kluczowych środowisk gospodarczych i społecznych regionu tj. przedstawiciele władz województwa, kuratorium, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, instytucji finansowych oraz innych regionalnych organizacji, działających na polu innowacji i technologii.

w kategorii