Prof. T. Kamiński laureatem Statuetki św. Jakuba

Prof. Tadeusz Kamiński odbiera Statuetkę św. Jakuba
Sześć osób dołączyło do grona laureatów Statuetek św. Jakuba. Nagrodę w kategorii nauka otrzymał prof. Tadeusz Kamiński, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Doroczne spotkanie noworoczne prezydenta Olsztyna odbyło się 20 stycznia w Centrum Konferencyjnym w Kortowie. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna podsumował miniony rok, przedstawił najważniejsze cele na rok obecny oraz złożył życzenia noworoczne.

- Spotykamy się od 14 lat. Życzę mieszkańcom Olsztyna spełnienia marzeń, realizacji wszelkich planów, bycia razem w trudnych i radosnych chwilach oraz dużo zdrowia - rozpoczął galę Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. - Rok 2016 obfitował w wiele nagród. Olsztyn został doceniony w wielu dziedzinach zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Co nas czeka w obecnym roku? Wkrótce rozpoczniemy modernizację m.in. ul. Pieniężnego i Partyzantów. W planach mamy także utworzenie Regionalnego Centrum Przesiadkowego przy Dworcu Głównym. Czekamy też na obwodnicę. Powstanie również nowa nitka tramwajowa. Za uciążliwości z góry przepraszam - wymieniał prezydent Olsztyna.

Podczas gali prezydent wręczył również, przyznawane w sześciu kategoriach Statuetki św. Jakuba. W tym roku kapituła zadecydowała, że nagrodę w dziedzinie nauka otrzyma prof. Tadeusz Kamiński, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Prof. Tadeusz Kamiński jest absolwentem ART (medycyna weterynaryjna). Stopień doktora uzyskał w 1995 r., a doktora habilitowanego w 2006 r. Profesor nauk biologicznych od 2014 r. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UWM (2008-2011), dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM (od 2011r.). Dorobek naukowy prof. Tadeusza Kamińskiego obejmuje m.in. 70 publikacji z listy A MNiSW. Tematyka jego badań dotyczy głównie hormonalnej regulacji procesów rozrodczych u ssaków. Cytowania ok. 550, indeks Hirscha 14. Kierownik 5 i wykonawca 6 grantów KBN/MNiSW/NCN. Recenzent kilkudziesięciu artykułów w 15 czasopismach z listy Journal Citation Reports. Wypromował 3 doktorów. Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007 r.), pierwsze miejsce w plebiscycie dla najlepszego nauczyciela akademickiego Wydziału Biologii UWM „Belfer 2011". Żonaty, dwoje dzieci. Interesuje się historią.

- Bardzo dziękuję za to cenne wyróżnienie. Staram się dawać z siebie wszystko, żeby mieć prawo wymagać tego od innych. A to z kolei przekłada się na sukces całego wydziału. Chcę podziękować całemu mojemu zespołowi, ale chcę też podziękować przede wszystkim swojej żonie, dzięki której mogę się spełniać naukowo - mówił podczas gali prof. Tadeusz Kamiński.

Laureatami Statuetek św. Jakuba w pozostałych dziedzinach w tym roku zostali: Bartosz Świątecki (kultura), Anna Harkowska (sport), firma Żarna (gospodarka), Barbara Rytwińska (działalność pozarządowa, biskup senior Julian Wojtkowski ("za szczególne zasługi dla Olsztyna").

syla

Statuetka św. Jakuba to szczególna nagroda prezydenta Olsztyna. Została ustanowiona w 2003 r. z okazji 650. urodzin miasta. Jest z jednej strony odniesieniem do tradycji i patrona miasta, z drugiej uhonorowaniem wybitnych osób żyjących i prowadzących swoją działalność w stolicy Warmii i Mazur. Wśród mieszkańców Olsztyna jest bowiem wiele osobowości, które w sposób szczególny angażują się w życie miasta, tworzą jego dorobek naukowy, kulturalny, gospodarczy, sportowy, historię miasta, a tym samym kształtują wizerunek Olsztyna. Statuetki przyznawane są w sześciu kategoriach: kultura, nauka, sport, organizacje pozarządowe, gospodarka i szczególne zasługi dla Olsztyna. O nagrodach decyduje kapituła, której przewodniczy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. W kapitule zasiadają także: prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wanda Agnieszka Jabłońska, przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Agata Wilińska, doktor sztuk muzycznych, dyrygent, chórzystka, Waldemar Klocek, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, Krzysztof Otoliński, dyrektor Biura Promocji Urzędu Miasta Olsztyna.

w kategorii