Prof. Tomasz Janowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. Tomasz Janowski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM, wybitny specjalista z zakresu endokrynologii, ceniony dydaktyk i naukowiec otrzymał tytuł doktora honoris causa uczelni podczas Święta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

To zaszczytne wyróżnienie jest wynikiem niezwykle udanej współpracy prof. Janowskiego z UPWr, w szczególności z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej.

Prof. dr hab. dr h. c. Tomasz Edward Janowski jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie z 1975 r. pracuje nieprzerwanie w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką macierzystego wydziału.

Od 1997 r. sprawuje funkcję kierownika tej jednostki. W 1980 r. uzyskał stopień doktora, w 1989 doktora habilitowanego, zaś w 1996 r. tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych.

Główny obszar zainteresowań naukowych prof. Janowskiego to endokrynologia rozrodu oraz diagnozowanie i leczenie zaburzeń płodności zwierząt.

Publikacyjny dorobek naukowy obejmuje łącznie 328 prac, artykułów oraz komunikatów i innych opracowań, w tym 115 prac oryginalnych (w bazie WoS 181 pozycji). Publikacje te ukazywały się w większości w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych.  Jego prace były cytowane 634 razy, zaś indeks Hirscha wynosi 12 (WoS).

Do ważnych osiągnięć prof. Janowskiego należy zaliczyć poznanie dróg metabolicznych steroidogenezy w łożysku krowy, wykazanie i określenie mechanizmu hormonalnej funkcji gruczołu mlekowego krów przed porodem, badania nad występowaniem i metodami leczenia endometritis u krów oraz zastosowanie nowoczesnych metod terapii hormonalnej u zwierząt.

Działalność naukową prof. T. Janowski prowadzi we współpracy z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii i Szwecji. Dwukrotnie zdobył granty międzynarodowe. Realizował także liczne granty KBN, MNiSzW oraz NCN.

Do chwili obecnej pełnił funkcje promotora w 18 przewodach doktorskich. 5 osób uzyskało w kierowanej przez niego jednostce stopień doktora habilitowanego oraz 2 tytuł profesora.

Aktualnie jest członkiem Olsztyńskiego Forum Naukowego.

We wrześniu br. prof. Janowski otrzymał tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

źródło: tekst i fot. http://www.wet.upwr.edu.pl, opr. syla