Prof. Tralle - członkiem Zarządu Głównego PTM

Prof. dr hab. Aleksy Tralle został członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest pierwszym przedstawicielem olsztyńskich matematyków, który znalazł się we władzach PTM.

Zarząd Towarzystwa (w kadencji 2014-16) uczynił go odpowiedzialnym za organizację procesu przyznawania nagród PTM: nagrody im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych, nagrody im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki, nagrody im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki i nagrody dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
- To odpowiedzialne i delikatne zadanie, ale cieszę się, że zostałem wybrany do Zarządu Głównego, bo traktuję to jako wyraz uznania polskich matematyków dla naszego olsztyńskiego środowiska - mówi prof. Aleksy Tralle.
Polskie Towarzystwo Matematyczne to organizacja o największym znaczeniu w środowisku polskich matematyków. Powstało w 1919 r., a wśród jego założycieli był prof. Stefan Banach – najwybitniejszy polski matematyk. Początkowo była to organizacja bardzo elitarna, skupiająca najwybitniejszych polskich matematyków. W okresie międzywojennym polskie środowisko matematyczne uchodziło za jedno z najsilniejszych naukowo na świecie. Po II wojnie światowej PTM zajęło się integracją środowiska, potem popularyzacją matematyki, a od niedawna stara się także pełnić funkcję związku zawodowego matematyków.     
Prof. Aleksy Tralle jest kierownikiem Katedry Algebry i Geometrii na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM. Urodził się w 1958 r. Jego zainteresowania badawcze to geometria różniczkowa, geometria symplektyczna, teoria grup Liego. Ukończył Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku w 1980 r. Doktorat obronił w 1985 r. na uniwersytecie w Mińsku. Stopień dr. hab. otrzymał w 1993 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł profesora nauk matematycznych w 2002 r. na Uniwersytecie Łódzkim.
Opublikował ok. 50 publikacji. Najważniejsze to: Symplectic manifolds with no Kaehler structure, Berlin, 1997 (monografia, wspólnie z J. Oprea), On Thom spaces,  Massey products and non formal symplectic manifolds, 2000 (wspólnie z Y. Rudyakiem), Fundamental groups of symplectically aspherical manifolds II: abelian groups, (wspólnie z J. Kędrą i Y. Rudyakiem)
Prowadzi następujące przedmioty dydaktyczne: geometria różniczkowa, algebra liniowa z geometrią, analiza matematyczna, analiza funkcjonalna, wykłady specjalizujące: teoria grup Liego, algorytmy grafiki komputerowej, zastosowania geometrii różniczkowej.
Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: Journal of Generalized Lie Theory and Applications, Journal of Fixed Point Theory and Applications i komitetów programowych Forów Matematyków Polskich w Gdańsku, Częstochowie i Olsztynie. Członek Komitetu Matematyki PAN (2007-2011). Członek Komitetu Sterującego międzynarodowego programu badawczego Contact and Symplectic Topology (CAST) w European Science Foundation. Odznaczony  m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą III Wydziału PAN i Nagrodą Naukową Prezydenta Olsztyna.
Prywatnie prof. Aleksy Tralle jest koneserem wina. Czynnie uprawia pływanie i biegi narciarskie. Właśnie przygotowuje się do Biegu Piastów w Jakuszycach (50 km) i Biegu Jaćwingów w Gołdapi (20 km). Żonaty – żona Irena – również matematyk, trzech synów, 2 już samodzielnych, najmłodszy student.

lek

w kategorii