Trzy przedstawicielki UWM z nagrodami PAN

dr Zielińska przy aparaturze badawczej
Aż trzy przedstawicielki UWM uhonorował nagrodami lub wyróżnieniem olsztyńsko-białostocki oddział PAN w 5. edycji Nagrody Naukowej. Decyzja jury zapadła 8 listopada.

W kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi nagrodę otrzymała dr hab. inż. Magdalena Zielińska z Wydziału Nauk Technicznych (na zdj. głównym), za wyjaśnienie wpływu niekonwencjonalnych metod obróbki oraz hybrydowych i kombinowanych metod odwadniania na kinetykę procesu oraz właściwości wysokouwodnionych materiałów biologicznych.

– Jest to cykl moich 18 artykułów naukowych z ostatniego czasu dotyczących różnych metod odwodnienia różnych materiałów. Dzielę się w nich wynikami moich badań. Cieszy mnie ta nagroda, bo w olsztyńsko-białostockim obszarze pracuje wielu wybitnych naukowców i godnych tej nagrody jest wiele osób. Dodatkowo cieszy mnie to, że wśród nagrodzonych jest aż 3 przedstawicieli UWM, a wszyscy to kobiety - mówi dr Zielińska.

Dr hab. Magdalena Zielińska z Katedry Inżynierii Systemów jest jednym z 8 naukowców UWM, którzy znaleźli się na liście 2% najbardziej rozpoznawanych naukowców świata przygotowanej przez Uniwersytet Stanforda. Jej zainteresowania badawcze to m.in.: inżynieria żywności, procesy jednostkowe w przetwórstwie rolno-spożywczym, suszarnictwo płodów rolnych, matematyczne modelowanie procesu suszenia ciał stałych i ocena jakości żywności.

Laureatką nagrody z UWM: w kategorii nauki humanistyczne i społeczne została prof. Iwona Ndiaye z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym za monografię pt. „Pod maską Talii. O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi." Jest ona poświęcona twórczości rosyjskiej poetki i nowelistki Nadieżdy Teffi (właśc. Buczyńska, 1872-1952), jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci przedrewolucyjnej Rosji. Idea opracowania zrodziła się z chęci odczytania twórczości poetyckiej rosyjskiej emigrantki jako złożonego fenomenu egzystencjalno-typologicznego wspólnego dla pisarzy rosyjskich początku XX w.

Prof. Iwona Anna Ndiaye jest autorką licznych publikacji z zakresu kultury i literatury afrykańskiej oraz rosyjskiej.  Jest sekretarzem prezydium Komisjii Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Jej książka została nagrodzona po raz drugi. Pierwsza nagrodę otrzymała za nią w 2020 roku na XI Międzynarodowym Literacko-Artystycznym Festiwalu "Rosyjskie Mity". W 2015 r. została laureatką nagrody aFrykasy w kategorii nauka Fundacji Afryka Inaczej. Wraz z dr. hab. Barą Ndiaye z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych organizuje Dni Afryki w Olsztynie oraz Dni Kultury Rosyjskiej na Wydziale Humanistycznym UWM.

W kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne nagrodę otrzymała jeszcze dr Sylwia Judycka z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Jury przyznało ponadto wyróżnienia. Otrzymała je: prof. Beata Tarnowska z Instytutu Polonistyki i Logopedii, Wydział Humanistyczny za monografię pt. ,,Tel Awiw – Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej.”

Autorka ukazuje w niej problematykę przestrzeni miejskiej w kontekście nowej humanistyki. Nowy materiał egzemplifikacyjny, którym w polskim literaturoznawstwie jest twórczość autorów piszących w języku hebrajskim, opracowała uwzględniając perspektywę innych dyscyplin, takich jak geografia humanistyczna, antropologia kulturowa, sound studies czy sensory studies.

 

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Beaty Tarnowska jest polska literatura współczesna, a w szczególności emigracyjna. Tematem wiodącym jej badań jest przestrzeń i miejsce. Jest laureatką innych nagród, w tym nagrody premiera za swą pracą doktorską.

Drugie wyróżnienie jury przyznało w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne dr Annie Zuzannie Szóstek-Mioduchowskiej z Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

W l. 2020 i 2018 nagrody  nie otrzymał nikt z UWM. W 2019 r. laureatem Nagrody Naukowej z UWM był prof. Wiesław Pływaczewski z Wydziału Prawa i Administracji, a wyróżnienia otrzymali: prof. Grzegorz Igliński i dr hab. Radosław Gross. W 2017 r. PAN wyróżnił prof. Zbigniewa Chojnowskiego za książkę „Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła”.

lek